Freedom Magazine Vår mission

Freedom lokaliserar problem i samhället och belyser lösningar på dessa.

Freedom tar upp viktiga frågor, inte politik.

Freedom visar människan att det finns högre mål att sträva mot. Den står för saklig och ansvarsfull rapportering och publicerar information som inte finns tillgänglig i andra publikationer.

Freedom är Scientology Kyrkans röst.

Freedom framhåller att rasism, diskriminering, fördomar och intolerans plågar samhället och att individer värdesätter relationer med andra, omtanke och ärlighet. Tidskriften uttrycker vårt engagemang för mänskliga rättigheter och öppenhet, yttrandefrihet och religionsfrihet, då vi anser att ansvarsfull journalistik och att ett fritt flöde av information är livsnerven för alla stora samhällen.

När sann information förvanskas av individer med privata agendor, när lögner och illasinnade påståenden motarbetar utbytet av idéer i media, är demokratin i fara. Detta försvårar vår uppgift att få bort sinnessjukdom, krig, kriminalitet och drogmissbruk från planeten. Sålunda spelar Freedom en avgörande väktarroll som värnar om ärlighet inom nyhetsmedier.

Freedom sätter också fokus på kyrkans arbete för mänskliga rättigheter, samhällsförbättring och frivilligarbete, vilket främjar dess syfte att skydda och stödja allas rättigheter.