Expansion

Budapest

23 juli 2016

Från ett enda exemplar av en bok som bröt igenom järnridån 1988 till invigningen av en ny Scientologi-kyrka år 2016. En spirande rörelse i Ungern når en milstolpe för andlig frihet.

Budapest, Ungern – Ungerns nya Scientologi-kyrka invigdes på en plötsligt vacker lördag i slutet av juli. De församlade välgångsönskarna fyllde byggnadens innergård vid vägen Váci út, stående under paraplyer – vilka sedan veks ihop när solen bröt igenom molntäcket, bara några minuter innan en samling framstående ungerska talare äntrade scenen.

Deltagarna i en humanitär kampanj samlas
I aktion Deltagare i en humanitär kampanj samlas.
Deltagarna i en humanitär kampanj samlas

Under guldfärgade band, där varje sittplats snabbt togs och hundratals medlemmar och gäster pressade sig in i den redan fullpackade gården, var det ett symboliskt ögonblick för många av dessa beslutsamma scientologer. Invigningen var inte bara den synliga manifestationen av deras andliga sökande, utan förverkligandet av en dröm som hade undertryckts i flera årtionden under kommunistiskt styre.

När talarna introducerades, intog de berättelser som kom fram sin egen plats i krönikorna över Ungerns många berömda frihetskamper – genombrytandet av järnridån för cirka 30 år sedan i en strävan efter religiös frihet, det beslutsamma motståndet mot kommunistblockets ateistiska ideologier – samt i krönikorna över socialistiska regimer som fortsätter att lära sig betydelsen av frihet.

För de flesta som stod på den gräsbevuxna gården var ceremonin ett dramatiskt kapitel i deras egen livsberättelse: att ha övervunnit sociala och politiska utmaningar i en oförtröttlig, 30 år lång resa mot tolerans och religionsfrihet, istället för andligt förtryck.

Sociala aktivister, lärare, myndighetspersoner och artister, bl.a. en av Ungerns mest berömda romanförfattare, István Nemere, delade scenen med Scientologins kyrklige ledare, David Miscavige, för att tala om modet och engagemanget hos dem som först förde med sig religionens budskap till Ungern, hjälpte till att utveckla dess 33 kyrkliga center, kallade missioner, och skaffade anhängare i tusental.

Scientologer deltar i kurser
I aktion Scientologer deltar i kurser.
Scientologer deltar i kurser

Berättelsen om födelsen av denna kyrka och detta hem för Budapest och Östeuropa – från att skaffa de finansiella resurserna för att göra verklighet av den nya kyrkan till att knyta band till myndigheter och samhällsgrupper – är nära förbunden med ungrarnas revolutionära anda och deras motstånd mot förtryck av de mänskliga rättigheterna, gång på gång, för att finna sin frihet.

David Miscavige berättade för den entusiastiska publiken att de som följde Ungerns långa tradition av frihetskamp hade tagit sig an utmaningen att skapa sin kyrka eftersom de ”inte tänkte vänta” på ett enklare sätt att förverkliga sina drömmar.

”Det sägs att hela världen känner ert Budapest som en frihetens huvudstad, och att er kamp för frihet kan översättas till varje språk på jorden”, sade Miscavige till de 3 000 åhörarna, med hjälp av en ungersk tolk. ”Det sägs också att närhelst människor törstar efter frihet, blir de ’ungerska medborgare’. Och till sist: Det sägs att ert språk är rustat för att beskriva den innersta längtan i varje människas hjärta, som längtar efter andlig självständighet.”

Det ögonblickets betydelse var tydlig för Attila Miklovicz, nu heltidsanställd medarbetare vid den nya kyrkan, vars studier av Scientologins ideal under flera årtionden inspirerade honom att bli den drivande kraften bakom att röja undan de politiska och finansiella hindren mot att göra verklighet av denna nyaste kyrka på den europeiska kontinenten. Hans engagemang, som hyllades från talarstolen och rev ner stora applåder, fick honom att stråla av glädje.

Han återkallade senare att under åren före de politiska omvälvningar som ledde landet ut ur kommunismen 1988–89, innebar de totalitära kontrollåtgärderna att L. Ron Hubbards ord och idéer i Dianetik-boken var förbjudna i Ungern. Exemplar av verket fick smugglas in. Men de nya friheter som kom efter kommunistblockets upplösning, sade Attila, gav honom och många andra chansen att upptäcka Scientologin som ett sätt att skapa en ny och annorlunda kultur, där mänskliga fri- och rättigheter inte bara är erkända, utan respekteras och uppmuntras.

”Idag”, sade Miklovicz avslutningsvis, med en svepande gest mot den 6 000 kvadratmeter stora, glittrande kyrkan, vid en av Budapests mest trafikerade vägar, ”kröns alltihop med framgång.”

Scientologi-kyrkan i Budapest
MÖJLIGGÖR FRIHET Scientologin fick fäste i Ungern under den kommunistiska regimen, då L. Ron Hubbards böcker smugglades in i landet. Den nya kyrkan står som en symbol för frihet.