<no value>

Global Destination: Flag

Andligt huvudsäte

Sett från några hundra kilometer upp lyses Florida om natten upp av ett glittrande halsband av städer längs delstatens kustlinjer. En bit nedför den centrala västkusten tindrar Tampa och Saint Petersburg klart av ljus. Sedan finns det en tredje strålande juvel som lyser allt klarare – staden Clearwater.

Ingen annan stad i världen kan göra anspråk på vad Clearwater har: Scientologi-religionens andliga huvudsäte, känt som Flag. Kyrkan anlände till Clearwater 1975 och har stadigt växt och blomstrat ända sedan dess – de senaste åren har den faktiskt surrat av intensiv aktivitet. Den senaste tidens uppsving har sin rot i ett specifikt evenemang: invigningen av Flag-byggnaden, religionens internationella katedral, i november 2013. Detta har stimulerat Scientologin, dess campus i Clearwater – som i nuläget, 2016, utgörs av 56 byggnader – och stadens hela centrum.

Flag-byggnaden har fått kyrkan att lägga in högsta expansionsväxeln internationellt. Det tydligaste tecknet på detta är att allt fler scientologer anländer varje dag, från alla väderstreck – från Kansas och Kazakstan, från Bogotá och Bryssel.

Två sevärdheter
Två sevärdheter Kyrkan restaurerade och invigde två magnifika byggnader i staden i juni för att stödja kyrkans expansion.

På grund av den ständigt växande personalstyrkan, nu 2 600 man stark, som krävs för att betjäna det kraftigt växande antalet scientologer på Flag, öppnades två kontorsbyggnader till sommaren 2016: den historiska West Coast Building från 1927, som nu har restaurerats, och den moderna Flag-administrationsbyggnaden.

Kyrkan har också invigt flera huvudkontor för sina humanitära organisationer, och har gett upphov till en koalition bestående av mängder av ideella grupper i hela Tampa Bay-området.

HJÄLP PÅ ALLA FRONTER

Det är svårt att specificera allt vad Scientologin gör i Clearwater – listan bara fortsätter att växa. Religion står naturligtvis överst på dagordningen. Men den kritiska massan av Scientologins arbete omfattar mycket mer – kampanjerna för mänskliga rättigheter, kampen mot droger och läs- och skrivsvårigheter, utrotandet av psykiatriska övergrepp, deras hjälp och stöd till katastrofoffer. Härigenom och på andra sätt hjälper kyrkan andra religioner och grupper i deras eget arbete med att hjälpa och stötta människor.

Nästan varje vecka – och ofta flera gånger i veckan – står det historiska Fort Harrison, kyrkans religiösa retreat, som värd för möten, konferenser, galamiddagar, pjäser, filmpremiärer och dussintals andra aktiviteter. En kväll under 2016 ägnades exempelvis åt en hyllning till soldater och sjömän som mottagit Purpurhjärtat. En annan stor fest var en modeshow vars intäkter går till att stödja välgörande ändamål. Politiker, polistjänstemän och samhällsledare talar vid olika evenemang. Och på andra håll i Clearwater organiserar och stödjer kyrkan stora evenemang, från jazzfestivaler till påskäggsjakter samt det årliga Winter Wonderland, som har dragit tiotusentals turister till stadens centrum.

Centralpunkten för Scientologins humanitära aktiviteter är en rad av attraktiva byggnader två kvarter norr om Flag-byggnaden. De omfattar ett Scientologi-informationscenter och nya huvudkontor för kyrkostödda humanitära och sociala kampanjer – ett för varje kampanj: Vägen till lycka, Stiftelsen för en drogfri värld, Enade för mänskliga rättigheter, Criminon, Kommittén för Mänskliga Rättigheter och Scientologins frivilligpastorer. Sedan byggnaderna invigdes i juli 2015 har över 75 000 människor besökt dem – för att uppleva ett museum om psykiatriska övergrepp, för att lära sig om mänskliga rättigheter, för att bekämpa drogmissbruk med förebyggande information och för att finna lösningar på sociala problem såsom hemlöshet, våld och återfall i fängelsesystemet.

West Coast Building
Flag Crew Administration Building
Stödjer expansion West Coast Building (till vänster) och Flag Crew Administration Building (till höger) har kontor för att hålla vad som nu utgör 56 lokala anläggningar tillhörande kyrkan på den högsta möjliga nivån av service för de scientologer som anländer till Flag från hela världen.

Några minuter från Flag ligger de nya, större lokalerna för Applied Scholastics Clearwater Community Learning Center, som invigdes i april 2016.

Narconon Suncoast, som även det ligger några minuters biltur från Flag, erbjuder ett evidensbaserat drogrehabiliteringsprogram som bygger på L. Ron Hubbards forskning och upptäckter och som har varit fullbelagt hela året. Det är en skogklädd och välansad tomt på tre hektar, där man tillhandahåller ett program som är avsett att stärka människor, hjälpa dem att upphöra med drogmissbruk och bygga produktiva och drogfria liv – något som den offentlige försvararen för Pinellas County, Bob Dillinger, tror på helt och fullt. ”Jag har sett personer som gått igenom Narconon-programmet och nu har gjort en helomvändning i livet och funnit sig själva igen”, sade Dillinger i ett tal vid invigningen av rehabcentret i november 2015. ”Vi behöver center som detta.”

På den sträcka av Fort Harrison Avenue där de humanitära grupperna har sina huvudkontor sågs för två år sedan inte många fotgängare till, och de till största delen tomma parkeringsplatserna vanpryddes av ogräs och skräp. Idag är det bäst beskrivande ordet ”folkvimmel”. För ett år sedan var det många som kom dit för att se området förvandlas, men nu kommer de för att bidra till de många projekt som har utformats för att lyfta Clearwater – och ärligt talat hela mänskligheten.

Clearwaterbyggnaden
Raden av huvudkontor för humanitära program som kyrkan sponsrar
Välkomnar samhället Bland de senaste tillskotten vid Flag finns den restaurerade Clearwater Building (till vänster), som hyser ett informationscenter, och den kvarterslånga raden av huvudkontor för sex kyrkosponsrade humanitära program (till höger).

De kyrkosponsrade humanitära och samhällsförbättrande organisationerna har också själva ingått många samarbeten sedan de påbörjade sin verksamhet. Dessa partners omfattar bland annat Pinellas Countys sheriffmyndighet och deras Police Athletic League [en sportorganisation för ungdomar], polisen i Ocala och många andra polismyndigheter i hela Florida, som har anammat det informationsmaterial (”Sanningen om droger”) som Stiftelsen för en drogfri värld tillhandahåller, en Junior ROTC-avdelning [ett ansvars- och utbildningsinriktat program för high school-elever i försvarsdepartementets regi] som bjöd in Enade för mänskliga rättigheter för att utbilda deras elever, Clearwaters/Tampa Bays arbetsgrupp mot människohandel – mer än 130 lokala organisationer totalt.

Och ännu en viktig siffra: över 27 000 personer har deltagit i konferenser, seminarier, luncher och banketter på Flag under året som gått. Många är scientologer, men många fler deltar därför att de försöker bygga ett bra samhälle och en bra värld.

Kyrkans samhällsengagemang yttrade sig i att man tillsammans med stadens ledare och Tampa Bay Veterans Alliance byggde ett minnesmärke för krigsveteraner i en av Clearwaters större parker – vilket invigdes under 2016.

Steve Besio, scientolog och Clearwaterbo sedan många år tillbaka, hade det följande att säga om Flag och dess hem, centrala Clearwater: ”Överallt ser jag människor som ler.” När han tillfrågades om varför så många har ett leende på läpparna, småskrattade han och sade: ”Det är så mycket som händer i kyrkan. Så väldigt mycket.”