Expansion

Kyrkans expansion 55 nya kyrkor lägger grunden för en bättre värld.

”Så mycket att göra, så lite tid”, klagade jazzgiganten Louis Armstrong i en sång år 1938. Och som så många andra har insett, är livet fyllt med brådska och kris, och tiden räcker aldrig till.

Efter terroraktionen mot USA den 11 september 2001 stod David Miscavige, Scientologi-religionens kyrklige ledare, inför samma dilemma: arbete kontra tid – men insatserna var högre än vid någon annan period i människans historia. Faktum var att om inte något gjordes åt urholkningen av samhället, stod mänskligheten inför oåterkalleliga katastrofer.

”Mänskligheten låter sig uppslukas av kaos i oförminskad takt”, sade Miscavige. ”Vi var tvungna att agera.”

Scientologin har verktygen för att vända på nedgången. Men hur kunde religionen erbjuda tillräckligt många människor de verktygen och ha tillräckligt mycket tid för att göra det? Ett svar var att öppna kyrkor som var tillräckligt stora för att klara av uppgiften. Det medförde ytterligare ett hinder: Hur skulle man bygga tillräckligt många kyrkor som uppfyllde religionens högt ställda krav – och hur skulle de färdigställas tillräckligt fort?

”Folk sade att vi borde göra saker och ting gradvis”, sade Scientologins ledare. ”Men på det sättet kom vi ingenvart, och byggnaderna tog alltför lång tid att planera, renovera och öppna.”

Mer än 30 år tidigare hade Scientologins grundare, L. Ron Hubbard, specificerat ytan, designen och personalen som Scientologi-kyrkor behöver för att snabbt föra scientologer till sin fulla andliga potential, samtidigt som de är den centrala punkten för humanitära och sociala kampanjer.

Men även om scientologer i dussintals städer själva försökte designa, finansiera och bygga sådana storslagna kyrkor, skulle jobbet ta flera år, flera decennier, flera sekel. ”I den takten kommer vi aldrig att lyckas”, minns David Miscavige att han tänkte vid den tidpunkten.

Hur kyrkan ”lyckades” var genom David Miscaviges intensiva planering. Det viktigaste var att den fullständiga omfattningen av vad som behövde göras beaktades. Kyrkan anlitade en mästardesigner, det internationellt berömda arkitektbolaget Gensler. Varje ny kyrka måste ha särdrag som är typiska för området – men samtidigt kunde man spara mycket tid och resurser genom standardisering. En vattenkran är en vattenkran i såväl Taiwan som Atlanta.

Ännu ett stort framsteg var att föra all samordning av kyrkans byggnadsprojekt under en enda auktoritet, International Design and Planning Office i Los Angeles. Genom att låta det kontoret organisera designen och byggnadsarbetet, kunde scientologer i varje stad fokusera på att samla in pengar och vinna samhällets stöd.

”Genom att slå ihop sådana funktioner som planering, design och inköp gör vi inget dubbelarbete”, sade David Miscavige.

Programmet inleddes i november 2003 då den första nya sortens kyrka valdes ut – Johannesburg i Sydafrika – eftersom den låg långt från Scientologi-kyrkans huvudkontor i Förenta staterna och hade en av de äldsta församlingarna av scientologer i världen. Här var frågan som behövde besvaras: Frestade avståndet så hårt på de logistiska förutsättningarna att det orsakade problem? Allt som krävdes var förberedelser och organisering för att övervinna dessa hinder.

I ett helt annat scenario blev San Francisco föredömet för en kyrka i en stad i världsklass. Och till sist visade Buffalo i delstaten New York att en kyrka kunde instiftas, finansieras, designas, byggas och öppnas i ”anytown” – en av de vanliga städer som är själva livsnerven i ett land.

När kyrkan började hålla invigningar i allt snabbare takt, kunde man med rätta utropa: ”Vi kan klara det. Vi klarar det faktiskt.” Expansion, tillväxt, ny mark för mer tillväxt och expansion – det var målet som David Miscavige satte för Scientologin.

I början av 2016 hade 50 nya kyrkor öppnat sina dörrar på sex kontinenter, med expansionsframgångar i städer från Berlin och Bogotá till Tokyo och Tel Aviv.

Expansionen fortsatte under de sista tolv månaderna, med nya kyrkor som invigdes i anrika städer – från Atlanta i delstaten Georgia och Harlem i New York, till Budapest i Ungern och Sydney i Australien, om vilka du kan läsa mer på följande sidor.

De nya Scientologi-kyrkorna runtom i världen är del av den plan som David Miscavige satte i verket i början av 2000-talet – nu finns det 55 nya kyrkor som kämpar för mänsklighetens sak. Det är en plan som ständigt accelererar, då ytterligare 50 kyrkor redan är på gång.