<no value>

Världen

Hur når man världen

alla personer vars mänskliga rättigheter kränks alla ungdomar som riskerar att falla offer för missbruk och beroende alla samhällen som plågas av våld och brottslighet alla grupper som vill bygga en bättre värld?

av

Foldrar för Drogfri värld
Disseminerings- och distributionscentret

En dag 2015 sökte Augustine Brian på webben efter människorättsresurser som han kunde använda för att upplysa människor i sitt hemland Papua Nya Guinea – ett av de mest isolerade länderna i världen, där ohederliga poliser en gång misshandlade honom så grovt att han inte kunde äta fast föda på tio veckor. När Brian, som arbetar med hälsoupplysning, snubblade över en webbplats som erbjöd gratis informationspaket om mänskliga rättigheter, lämnade han omedelbart in en beställning.

”Jag trodde inte att det var verkligt”, erinrade han sig senare och tillade att han inte hade förväntat sig att få det han hade beställt, dels utifrån egen erfarenhet av marknadsföringsgimmickar på internet och dels därför att hans hemby i den södra höglandsprovinsen låg så avsides.

Men några dagar senare anlände ett paket från USA med bud. Till Brians stora överraskning innehöll paketet en dvd (en dokumentär med titeln Berättelsen om mänskliga rättigheter) och ett utbildarpaket – exakt den sorts information som han senare skulle komma att använda för att kommunicera med över 60 000 människor i sin hemprovins och göra dem mer informerade i sin kamp mot korruption och byråkratisk godtycklighet.

Rullrotationspress
Jättelik tryckpress ”Goss Sunday 2000” använder 15 kilometer långa pappersrullar för att trycka tidskrifter och annat material, dygnet runt, på 22 språk.

Brian bad därefter om och mottog en stor sändning från samma källa – Youth for Human Rights International, ett program som drivs av United for Human Rights, en icke-statlig organisation sponsrad av Scientologi-kyrkan. Under ett genomsnittligt år besvarar de två systerorganisationerna förfrågningar om människorättsmaterial från organisationer i över hundra länder, varigenom de stärker människors grundläggande fri- och rättigheter oavsett nationalitet, hudfärg och trostillhörighet.

Det kan med fog sägas vara ett av de viktigaste uppdragen på jorden – och motorn är Scientologi-kyrkans internationella Disseminerings- och distributionscenter. ”Dissemcentret”, som det brukar kallas, är en 17 000 kvadratmeter stor anläggning i utkanten av Los Angeles och rymmer under ett och samma tak inte bara toppmodern digital trycknings- och tillverkningsutrustning, utan också resurser för utskick, frakt, lagring och administration, så att man omedelbart kan expediera on-demand-beställningar av det slag som kom från Papua Nya Guinea 1 100 mil bort.

Kyrkan öppnade centret 2010 för att fylla en primär uppgift: att tillhandahålla materialet som ingår i alla de humanitära program som kyrkans sponsrar, som en samhällsservice, till dem som arbetar med samhällets mest angelägna problem. Detta material omfattar ett brett utbud av informationshäften, broschyrer, handledningar, dvd:er, affischer, banderoller och flygblad, samt t-shirts och kepsar. I denna uppgift ingår också behovet av att kunna framställa materialet till en bråkdel av vad det skulle kosta att anlita utomstående leverantörer.

Häftet Vad är mänskliga rättigheter?
Vägen till lycka-häftet
Häftet Sanningen om syntetiska droger Häftet Sanningen om syntetiska droger
Rullrotationspress
Enorm kapacitet Den stora tryckpressen kan trycka en miljon sidor i häftesformat i timmen – eller dubbelt så mycket som ett genomsnittligt folkbibliotek på 24 timmar.