Internationella scientologförbundet

Historisk seger för religionsfrihet

IAS-fackla

Ända från början har IAS stått bakom historiska segrar som har tryggat frihet för alla religioner. År 2016 var inget undantag.

Under 1900-talets senare hälft, när nazismen och fascismen hade utplånats i Europa och mänskliga rättigheter hade blivit allmänna i västerländska demokratier efter andra världskriget, tog sig människans strävan att kontakta det andliga olika former. Religionsfriheten växte starkt. Och den religiösa intoleransen likaså.

Scientologi-kyrkan vann 2016 en omfattande seger i kriget mellan andlig frihet och slaveri. Slagfältet låg i Bryssel, men innebörden i domstolens beslut påverkar hela Europa.

För mer än 20 år sedan startade grupper som är fientligt inställda till andlighet en kampanj för att förbjuda ”nya” religioner. Eftersom Belgien i alla praktiska avseenden är Europeiska unionens ”huvudstad”, blev landet startpunkten för en plan vars syfte var att rensa bort mängder av religiösa grupper från Europa.

Propagandadrivna pogromer, ledda av ”hatbrigader” från Tyskland och Frankrike, publicerade en 670-sidig rapport som svärtade ner pingströrelsen, kväkare, mormoner, chassidiska judar, Jehovas vittnen, buddister och scientologer – plus 182 andra religiösa grupper.

År 1997 inledde de belgiska myndigheterna en hemlig utredning av Scientologin. Lagarna ändrades så att åtal kunde väckas mot grupper, inte bara enskilda personer. Belgisk polis genomförde razzior mot Scientologi-kontor tre gånger, den första i september 1999. Utredarna läckte saftiga, om än totalt falska, godbitar till pressen.

Åtal väcktes 2003, men de påstådda ”brotten” hade betydligt mindre att göra med några faktiska illdåd än med Scientologins läror och trossatser. Detta var det orwellska ”tankebrott”-systemet i aktion.

När rättegången började i oktober 2015 i förstainstansrätten i Bryssel, hade den belgiska staten spenderat 18 år och mycket skattepengar på att förfölja scientologerna.

Ironiskt nog missade de belgiska myndigheterna att en terroristcell hade bildats i Bryssel, eftersom de var så besatta av Scientologin. Denna cell var nyckeln till terroristattackerna i Paris den 13 november 2015, vilka krävde 130 liv.

Den 11 mars 2016 segrade friheten i Bryssel. Ett 173 långt utlåtande från domstolen avfärdade hela rättsfallet. Rätten kritiserade åklagarsidan för ”avsaknad av bevis” och betecknade rättssaken som ”bristfällig” och ”osammanhängande”.

Chefsdomaren förklarade att svarandesidan inte hade åtalats för något brott, utan ”i huvudsak för att de var scientologer”. Han avslutade med: ”Hela denna rättssak ogiltigförklaras härmed som en allvarlig och irreparabel kränkning av rätten till en rättvis rättegång.”

Intoleransen förlorade och religionsfriheten vann en seger som skallar över hela den europeiska kontinenten.