ÅTERUPPRÄTTAR MORALEN

Ger Lettland ett uppsving

Vägen till lycka i Lettland

I Lettland anser 65 procent av folket att det är omöjligt att bli rik på ärlig väg, och på ett år flyttade 5 procent av de rikaste invånarna utomlands för att landet var på väg i fel riktning.

Fram klev Velta Krivmane, verkställande direktör för den baltiska Vägen till lycka-stiftelsen, och Ilze Apsa, verkställande direktör för Lettlands Vägen till lycka-stiftelse. Dessa två och andra distribuerade 200 000 Vägen till lycka-häften, bl.a. 60 000 exemplar till 350 skolor – 31 procent av landets skolor.

Apsa säger: ”Genom detta projekt återvänder jag till skolan så att jag kan hjälpa barn, lärare, föräldrar och till och med ministeriet för vetenskap och utbildning.”