Essä av L. Ron Hubbard

Scientologins mål

En civilisation utan sinnessjukdom, utan brottslighet och utan krig, där kapabla människor kan ha framgång och hederliga människor rättigheter och där människan är fri att stiga mot högre höjder – dessa är Scientologins mål.

L. Ron Hubbard

Dessa mål, som år 1950 för första gången kungjordes för en orolig värld, är helt inom räckhåll för vår teknologi.

Scientologin är opolitisk och välkomnar varje individ, oavsett trosbekännelse, ras och nationalitet.

Vi strävar inte efter revolution. Vi strävar bara efter evolution till högre existenstillstånd för individen och för samhället.

Vi är på väg att uppnå våra mål.

Efter det att människor i årtusenden har levt i okunnighet om sig själva, sitt sinne och universum, har ett genombrott gjorts för människan.

Andra bemödanden som människan gjort har överträffats.

De samlade sanningarna från 50 000 års mänskligt tänkande, koncentrerade och utvidgade genom nya upptäckter om människan, har gjort denna framgång möjlig.

Vi välkomnar dig till Scientologin. Vi förväntar oss endast att du hjälper oss att uppnå våra mål och hjälper andra. Vi förväntar oss att du själv blir hjälpt.

Scientologin är den mest vitala rörelsen på jorden idag.

I en orolig värld är arbetet inte lätt. Men om så vore, skulle vi inte behöva göra det.

Vi respekterar människan och anser att hon är värd att hjälpas. Vi respekterar dig och tror att även du kan hjälpa.

Scientologin är inte skyldig att hjälpa. Vi har inte gjort något som vi måste sona. Hade vi gjort det, skulle vi inte vara klarsynta nog att göra det vi gör.

Människan misstror alla erbjudanden om hjälp. Hon har ofta blivit bedragen, hennes tillit har krossats. Alltför ofta har hon givit sitt förtroende och blivit bedragen. Vi kan begå fel, för vi bygger en värld med brutna strån. Men så länge du är en av oss ska vi aldrig svika ditt förtroende.

Solen går aldrig ner över Scientologin.

Och må en ny dag gry för dig, för dem du håller av och för människan.

Våra mål är enkla om än stora.

Och vi kommer att lyckas, och vi gör framsteg för varje nytt jordevarv.

Vi tar gärna emot din hjälp.

Vår hjälp är din.