Människovän

Fiji: Återuppbygger liv

Fiji: Återuppbygger liv
Fiji: Återuppbygger liv
Fiji: Återuppbygger liv
Fiji: Återuppbygger liv

När den tropiska cyklonen Winston drabbade önationen Fiji i Stilla havet i februari 2016, visste Alfred Waqa exakt hur krisen skulle hanteras. Bland annat hade han hundratals frivilliga som var redo att rycka ut.

Waqa, en utbildad och erfaren medlem av Scientologins frivilligpastorer, ledde uppemot 250 fijianer som spred ut sig till 20 byar för att hjälpa offren för cyklonen, historiens kraftfullaste storm på södra halvklotet. Var och en av dem var en frivilligpastor som med sin utbildning skickligt kan åtgärda människors mest kritiska behov, oavsett om de är fysiska, mentala eller andliga – inte bara under katastrofer utan även i vardagslivet.

Frivilligpastorerna delade ut donerat material till de drabbade, rensade upp i spillrorna efter stormen, byggde upp raserade hus och skolor, och tillämpade ”assister” – tekniker som utvecklats av Scientologins grundare L. Ron Hubbard för att skänka andlig lindring av fysiska och känslomässiga trauman. Klädda i sina typiska gula t-shirts hjälpte frivilligpastorerna uppemot 24 200 offer och utbildade så många som 2 340 människor i hur man använder assister.

Fiji: Återuppbygger liv
Fiji: Återuppbygger liv
Fiji: Återuppbygger liv
Fiji: Återuppbygger liv
Fiji: Återuppbygger liv
Fiji: Återuppbygger liv

Waqa, som vanligtvis går under sitt smeknamn ”Alfy”, blev en ledande frivilligpastor 2012 när en grupp frivilligpastorer kom till ön för att hjälpa översvämningsoffer. I mars följande år, när en tropisk cyklon skövlade den intilliggande önationen Vanuatu, var Alfy på plats med andra frivilligpastorer och gav katastrofhjälp.

Men det var inte förrän Alfy reste till Nepal i april 2015 för att hjälpa offer för en kraftfull jordbävning som han insåg hur viktigt det är att ha en väloljad frivilligpastorsorganisation, som inte bara är redo att rycka ut vid katastrofer utan som kan hjälpa fijianer att ta itu med sina vardagsproblem. Enligt utsaga förändrades Alfys liv som aldrig förr när han arbetade med frivilligpastorer i Nepal, vilka finansierades av Internationella scientologförbundet.

En av de första saker som Alfy gjorde när han kom hem från Nepal var att bilda tre frivilligpastorsgrupper i och omkring sin by, Nalalawa, belägen ungefär tre timmars färdväg från huvudstaden Suva. Det var inte svårt att rekrytera folk. Många bybor i området hade redan imponerats av hjälparbetet som Alfy och hans frivilligpastorsteam hade gjort 2012. De var dessutom medvetna om vad som sades i sociala medier om den enorma genomslagskraft som frivilligpastorerna haft i Nepal.

För att väcka ännu större folkligt intresse för Scientologins frivilligpastorer, höll Alfy en rad seminarier för allmänheten om de många färdigheter och tekniker som frivilligpastorer får lära sig i sin utbildning – allt från assister och att hantera den farliga omgivningen till att förbättra mellanmänskliga relationer. Hans första seminarium drog mer än 60 deltagare, däribland fem hövdingar från närliggande byar. Poliser, lärare, präster och byäldstar fanns också på plats.

Dessutom har Alfy presenterat frivilligpastorsverktygen för omkring 45 ungdomsklubbar, som alla har 30 till 50 medlemmar. Vid ett forum som organiserades av staten utbildade han cirka 100 ungdomar i assisttekniker. Just nu lägger man upp planer för att ge andra ungdomsklubbar sådan utbildning.

I juni 2015 inlämnade Alfy en ansökan om att föra in Scientologi-frivilligpastorernas program i den statliga administratörens register i Rakiraki, en stad ungefär 15 mil från Suva. Sedan dess skickar staten vidare önskemål om frivilligpastorshjälp direkt till lokala frivilligpastorer.