Scientology Network

Freedom TV

Freedom TV

Tidskriften Freedom gör sig redo att få ut sin banbrytande undersökande journalistik i etern.

Tidskriften Freedom, sedan den grundades av Scientology Kyrkan för 50 år sedan i år, har haft en rik historia som undersökande journal. Den har utmärkt sig genom att få ihop en imponerande lista med avslöjande reportage om frågor som rör allmänheten: kränkningar av mänskliga rättigheter, regeringens sekretess och allmänhetens rätt att veta, korruption, orättvisa och övergrepp inom psykvården. Med lanseringen av Scientology Network träder Freedom in i en ny värld av journalistiska möjligheter i och med den kommande produktionen av Freedom TV, vilken sker vid Scientology Media Productions i Los Angeles.

Freedom TV kommer att erbjuda nyheter, rapportering om offentliga angelägenheter, undersökningar i dokumentärstil och arbete bakom kulisserna som betonar journalistisk etik och tar upp ämnen som de företagskontrollerade massmedierna väljer att ignorera: saklig och ansvarsfull rapportering om social rättvisa, individens rättigheter och samhällsreformer.

Tidskriften Freedom har länge varit Kyrkans språkrör, och dess uppgift har alltid varit att undersöka ämnen av intresse för allmänheten och att ta fram dolda sanningar. Men den har även varit en röst för de maktlösa. I en mediavärld som annars domineras av mäktiga och privata kommersiella intressen, har förutsättningarna för sund, genomtänkt och väldokumenterad undersökande journalistik – okontrollerad av särintressen – aldrig varit bättre.

På 1970-talet avslöjade Freedom-journalisteter förekomsten av ”slavarbetsläger” i Sydafrika, vilket resulterade i regeringsreformer inom vad Världshälsoorganisationen kallade för ett ”slavhandelsnätverk”. Den avslöjade CIA:s hemliga tankekontrollsexperiment som utfördes av det hemligstämplade MK-ULTRA-programmet. Freedom-undersökningar av hemlig testning av kemiska och biologiska vapen i USA av militären ledde till kongressreformer. På 1990-talet avslöjade Freedom regeringens mörkläggningar kring Gulfkrigssyndromet. Och Freedom, har historien visat, tog en ledande roll genom att ge allmänheten tillgång till regeringens information – på sina nyhetssidor och i domstolar – för att skydda och expandera den amerikanska lagen om informationsfrihet.

Freedom TV kommer att efterleva dessa traditioner och därmed ge Scientology Network en ny sorts journalistisk frihet.