Inom Scientology

Scientology Network

Inside Scientology

Filmteam tar tittarna bakom kulisserna för att visa dem Scientologys vardag runt om i världen, från en vanlig dag i en kyrka, till dess världsomspännande utåtriktad verksamhet.

Det är mycket som händer bakom kulisserna för den snabbast växande religionen på 1900- och 2000-talet. Globala humanitära kampanjer och kyrkoinvigningar drar till sig allmänhetens uppmärksamhet, men det finns mer att berätta. Inside Scientology ger tittarna tillgång till allt Scientology gör. I dessa avsnitt går tv-kameror dit inga andra kameror har gått. De går in i arkiven som innehåller L. Ron Hubbards ursprungliga verk och bevittnar den noggranna tekniska process som permanent bevarar dem. Metallinspelningsplattor och arkivböcker produceras och sätts in i tidskapslar i titan. Dessa tillsluts och förvaras i underjordiska valv vilka byggts för att kunna motstå varje katastrof, om de så orsakas av naturen eller människan själv. Medlemmar i Kyrkans religiösa orden bevarar vördnadsfullt dessa dokument för all framtid, som ett erkännande av deras historiska betydelse.

Kameror utforskar det storslagna atriet vid Flag, Kyrkans toppmoderna andliga huvudsäte i Clearwater i Florida – Scientology Kyrkans allra största byggnad. De utforskar Los Angeles Scientology Kyrka, belägen mitt i Hollywood och som ses dagligen av tusentals människor från hela världen.

Videokameror tar också med tittare in i Scientology Kyrkans kolossala International Dissemination and Distribution Center, som har en yta på 17 200 kvadratmeter och är en toppmodern anläggning för att kunna producera och distribuera de kampanjer Scientology Kyrkan sponsrar. Vid Bridge Publications, det Los Angeles-baserade förlaget för L. Ron Hubbards facklitteratur, får tittare se massproduktionen – på mer än 50 språk – när materialet förbereds digitalt, paketeras och skickas ut. Tittarna får gå ombord på det berömda motorfartyget Freewinds, Scientologys religiösa fristad och humanitära skepp. Kameror går också in i det majestätiska Saint Hill, L. Ron Hubbards historiska herrgård i East Grinstead i England, där han skrev många av sina mest berömda verk. Till slut tar de tittare inuti Scientology Media Productions i sig, hjärtat av Scientology Network.

Inside Scientology

INSIDE SCIENTOLOGY

AVSNITT: INNE I EN KYRKA

Längs soldränkta trottoarer i hjärtat av Hollywood, där L. Ron Hubbard Way korsar det berömda Sunset Boulevard, står Scientology Kyrkan i Los Angeles.

Det är hemmakyrkan för tusentals scientologer som bor och arbetar i Los Angeles-området och tjänar som ett center för Kyrkans religiösa orden. Denna kyrka restaurerades och byggdes om från det tidigare Cedars of Lebanon-sjukhuset.

Inside Scientology, den nya serien som berättar historien om Scientology och öppnar dörrarna till religionen för allmänheten på nya sätt, kommer att inkludera ett avsnitt som tar med tittare in i kyrkor och tillhörande anläggningar världen över – inklusive Scientology Kyrkan i Los Angeles.

Detta avsnitt går direkt in – och visar tittarna Kyrkans lokaler och den andliga teknologi som definierar den. Tittarna får se hur E-metern fungerar och får höra om Scientologys andliga vägledning, som kallas ”auditering”.

Denna serie ger oinskränkt och ofiltrerad tillgång bakom kulisserna och det är detta tittare kommer att få se när de tittar in i en Scientology Kyrka.

Tjänster Auditeringssessioner använder E-metern som ett hjälpmedel under andlig vägledning.
Ett varmt välkomnande Personalen i Scientology Kyrkan i Los Angeles välkomnar besökare från hela världen varje dag.
Varmt välkomnande Personalen i Scientology Kyrkan i Los Angeles välkomnar besökare från hela världen varje dag.
Los AngelesTittarna ges fullt tillträde till vad som händer och hur det ser ut inne i denna Scientology Kyrka, som ligger vid korsningen Sunset Boulevard och L. Ron Hubbard Way.
Los Angeles Tittarna ges fullt tillträde till vad som händer och hur det ser ut inne i denna Scientology Kyrka, som ligger vid korsningen Sunset Boulevard och L. Ron Hubbard Way.

INSIDE SCIENTOLOGY

AVSNITT: DISSEMINATION AND DISTRIBUTION CENTER

SCIENTOLOGY KYRKAN finns i 167 länder världen över. Utöver dussintals nya kyrkor som lagts till under de senaste tio åren har Kyrkans berömda humanitära program nått mer än 500 miljoner människor, på mer än 50 språk.

För att kunna åstadkomma detta behövde Kyrkan ett tryckeri och en produktionsanläggning i stånd till att inte bara producera miljontals häften och religiöst material snabbt, utan även en som kunde tillverka möbler, skyltar och system för det ständigt växande nätverket av kyrkor och humanitära projekt. Hur detta uppnåddes beskrivs i detalj i ett entimmesavsnitt av Inside Scientology.

Scientology Kyrkans International Dissemination and Distribution Center är en av världens största produktionsanläggningar i sitt slag. Den är belägen i Los Angeles, omfattar 17 200 kvadratmeter av mekanisk och digital precision och utformades från grunden av Kyrkan.

Kamerateam utforskade teknologin bakom tillverkning och den sakkunskap som behövs för att trycka Freedom och en mängd olika kyrkotidskrifter på mer än 15 språk. Varje exemplar av Sanningen om droger och Vägen till lycka som delas ut, från South Central Los Angeles till Sydamerika och Sydafrika, kommer från den här anläggningen.

Avsnittet visar hur denna helt nya anläggning – med en 50 meter lång tryckpress – kör 24 timmar om dagen, året runt, och trycker, tillverkar och skickar ut material över hela världen. Detta andliga kraftverk producerar banderoller i alla storlekar, de berömda gula tröjorna för frivilligpastorer, böcker, broschyrer, uniformer och bokstavligen allt som behövs av varje Scientology Kyrka runt om i världen – samtidigt som de också håller jämna steg med humanitärt material som beställs av lärare, specialister på förebyggande av drogmissbruk, människorättsspecialister, polisen och samhällspartners och organisationer som representerar alla religioner.

Tittare kommer att få se kraften bakom den här verksamheten – de avancerade organisationsmetoder som togs fram av L. Ron Hubbard för att maximera effektiviteten och moralen hos den hängivna personalen.

Dissemination and Distribution Center

INSIDE SCIENTOLOGY

AVSNITT: ARKIVERINGSPROJEKTET

Scientologys arkiveringsprojektet
Inspektion Känsliga instrument och avancerad teknologi hjälper till att skydda ursprungliga religiösa dokument.

Det skulle vara svårt att ta sig ännu längre ”in i” Scientology och inte besöka religionens unika och noggrant skyddade ”arkiv” i underjordiska valv, där L. Ron Hubbards grundläggande skrifter och religiösa texter bevaras – för all framtid.

Processen – känd som Scientology Kyrkans Arkiveringsprojekt – har fångat denna andliga teknologi genom en kreativ tillämpning av modern vetenskaplig teknik på den ”urgamla gåtan” om hur man motverkar tidens tand.

Kameror filmar de faktiska arkiven för att dokumentera i detalj de tre huvudsakliga stegen för att uppfylla missionen att ”skydda Scientologys skrifter för alla framtida generationer”. Bevarandet, arkiveringen och den permanenta förvaringen av dessa verk visade sig vara en utmaning som inte bara använde befintlig teknologi fullt ut, utan även krävde att man tog fram nya metoder och tekniker.

I arkiven finns tidskapslar och atmosfärskontrollerade valv som kommer att, så länge som möjligt, bevara de ömtåligare handskrivna verken, och banden och filmerna som täcker den tidiga teknologin. Bevarandet kräver att man gör en kopia av alla dessa originalverk som sedan bevaras med digital teknologi.

Utmaningen förstorades av den stora mängden – cirka 75 miljoner ord, både skrivna och inspelade, som definierar Scientology.

Under projektets gång arbetade arkivarier tillsammans med experter på bevarande, och därmed upptäckte Kyrkans religiösa orden att de fick skapa sina egna laboratorier för att permanent förvara grundaren L. Ron Hubbards röst och bilder.

När tittare träder in i dessa arkiv kommer de att finna svar på hur en religion, som bygger på vetenskap och teknologi, har bidragit till framsteg i konsten, tekniken och vikten av arkivering.

Bevarande Arkiveringspersonal arbetade tillsammans med experter på bevarande över hela världen för att skapa avancerade valv och lagringssystem.

INSIDE SCIENTOLOGY

AVSNITT: BRIDGE PUBLICATIONS

Bridge Publications
Allt under ett tak Bridge Publications består av en anläggning på över 25 000 kvadratmeter som upptar ett helt kvarter och uteslutande ägnar sig åt att göra Scientologys material tillgängligt för alla.

Det här är ett toppmodernt förlag med revolutionerande digital pressutrustning i en enorm anläggning på 25 000 kvadratmeter, samt en lagerlokal som är 74 tusen kubikmeter stor – samma storlek som ett helt stadskvarter – där man producerar 385 000 böcker i veckan.

Allt från en enda författare.

Bridge Publications i Los Angeles utformades i ett enda syfte: att erbjuda L.  Ron Hubbards skrifter och föreläsningar i Dianetics och Scientology till vem som helst, var som helst, på deras eget språk. Hela hans samling böcker och föreläsningar, som finns på mer än 50 språk, kommer från den här anmärkningsvärda anläggningen.

Serien Inside Scientology visar tittarna hur Bridge skapades just i det syftet: att kunna leverera allt från L. Ron Hubbard, var som helst, på praktiskt taget alla språk. För detta behövdes inte bara tryckning, utan även tillverkning och distribution. Eftersom det inte fanns någon anläggning som erbjöd dessa tjänster enligt de stränga normer som krävdes, till en överkomlig kostnad, beslutade sig Kyrkans ledning för att bygga sin egen.

Och det blev Bridge – världens största helt digitala förlag, med administrativa kontor, tillverkning, tryckning och distribution på ett och samma ställe – och allt datoriserat – som kör 24 timmar om dagen, 365 dagar om året.

Men Bridge är inte bara en tryckerianläggning, det har blivit ett under inom förlags- och distributionsindustrin. Kyrkans personal arbetade med tillverkare för att ta fram maskiner som ännu inte existerade – med helt digitala tryckpressar som ökade produktionen, minskade slöseriet och reducerade tidsåtgången och, vad viktigast är, minskade kostnaden.

Resultatet? En anläggning som kan producera 100 000 exemplar av boken Dianetics på engelska, eller 100 exemplar på swahili, för samma kostnad per enhet – med blott en knapptryckning. Från 20 000 exemplar av Dianetics som levereras till Harlem i New York, till 500 exemplar av Arbetets problem på iriska som skickas till Irland, finns lösningarna i systemet. Med 560 mil med papper till hands hanterar Bridge allt. Och Inside Scientology tar med tittaren dit.

En trogen återgivning L. Ron Hubbard höll över 2 500 föreläsningar, varav många nu har översatts till 16 språk. Bridge Publications interna cd-tillverkningsmaskiner utformades för att producera flera språk samtidigt och upp till en miljon cd-skivor i veckan.