Scientology Network

Våra övertygelser och religiösa bruk

Att uppnå sin personliga potential genom förståelse av sig själv är en av prioriteterna för att leva ett lyckligt och framgångsrikt liv.

Principer i Scientology

I Scientologys principer besvaras frågor om grundsatserna i Scientology, och religionens grundläggande övertygelser och centrala sanningar förklaras.

Tankens grunder

Scientology: Tankens grunder presenterar den grundläggande teorin och praktiken som återfinns i boken med samma titel – och belyser upptäckter som förbättrar varje aspekt av livet, sinnet och anden. Denna film kan användas för att förbättra sitt liv och undanröja hinder genom att identifiera vad som motiverar ens egna och andras handlingar.

Arbetets problem

Arbetets problem: Scientology tillämpad i arbetslivet är en film som illustrerar Scientologys allmänna principer som gäller för varje aspekt av livet. Den visar hur man löser problem man möter både på jobbet och i sitt personliga liv.

Verktyg för livet

Denna introduktion till Scientologys grundläggande teknologi, vilken återfinns i Scientology handboken, presenteras i 19 filmer. Den ger lösningar på utmaningar i en mängd olika områden, bland annat äktenskap, barnuppfostran och kommunikation.

L. Ron Hubbard Library Presents

L. Ron Hubbards banbrytande skrifter visas på film, inklusive: Är det möjligt att vara lycklig? (som berättas av L. Ron Hubbard själv), Min filosofi, Den sanna berättelsen om Scientology, Personlig integritet, Vad är storhet?, Lagen om tredje part, Antisociala/sociala personligheten, Vad är Dianetics? och Dianetics för sorg.

Vägen till lycka

L. Ron Hubbards moralkodex och guide baserad på sunt förnuft gäller alla i allmänhet, oavsett tro eller kulturell bakgrund. Vägen till lycka har levandegjorts på film och är den moralkodex som scientologer följer varje dag. Boken har översatts till 115 språk och distribuerats till mer än 120 miljoner människor världen över.