Det är nytt
det är djärvt
det är igång

Scientology Network

Det är nytt, det är djärvt, det är igång

Efter flera år i planeringsstadiet når Kyrkans nya tv-nätverk varje hörn av jorden med ett budskap om att hjälpa andra.

Scientology Network gick live med en knapptryckning klockan 20.00 den 12 mars 2018 och inledde därmed omedelbart en storslagen ny era där religionen sänds till miljontals människor över hela USA och hundratals miljoner fler över hela världen via internet. Från det tre våningar höga atriet i Kyrkans ikoniska Flag-byggnad vid dess andliga hemvist i Clearwater i Florida, välkomnade mr David Miscavige, religionen Scientologys kyrklige ledare, världen till nätverket med en mäktig introduktion under dess första minuter i etern för att förklara syftet med något som omdanar religiösa tv-program.

”Du har förmodligen hört talas om Scientology”, sa David Miscavige. ”Faktum är att var 6:e sekund görs en sökning på frågan ’Vad är Scientology?’ Det finns en massa prat om oss. Och vi förstår. Folk är nyfikna. Ja, vi vill besvara dina frågor. För, ärligt talat, vad du än har hört, om du inte har hört det från oss kan jag försäkra dig att vi inte är vad man förväntar sig.”

 – Mr David Miscavige, religionen Scientologys kyrklige ledare
Välkommen Mr David Miscavige välkomnar tittare till lanseringen av Scientology Network från atriet i Kyrkans toppmoderna Flag-byggnad i Clearwater i Florida.

”Scientology är en dynamisk och växande religion. Och vi tänker visa dig allt.”

Mr David Miscavige, religionen Scientologys kyrklige ledare

David Miscavige beskrev för publiken som tittade på tv-skärmar, datorer och mobila enheter världen över syftet med det nya Scientology Network: att låta tittare själva se och uppleva religionen, med en ny form av religiösa tv-program. Människor skulle få se vad de aldrig ser i media idag – vilka scientologer är, vad Scientology är och vad Scientology kan göra – berättat av scientologer själva runt om i världen för första gången på något tv-nätverk. ”Scientology är en dynamisk och växande religion. Och vi tänker visa dig allt.”

Mr Miscavige fortsatte: ”Låt oss vara tydliga. Vi är inte här för att predika för dig, att övertyga dig eller att omvända dig. Nej, vi vill helt enkelt visa dig. För när allt kommer omkring är den första principen i Scientology: ’Det är bara sant om det är sant för dig.’”

I och med lanseringen av Scientology Network, som beskrivs i detta specialnummer av tidskriften Freedom, öppnar Scientology Kyrkan nya gränser för dess globala strävan att få till stånd en bättre värld.

Religionen Scientology växer i allt snabbare takt. Den drar till sig nya medlemmar varje dag. Nya kyrkor byggs runt om i världen för att tillgodose efterfrågan och för at tjäna som samlingspunkter för dess humanitära uppdrag, inklusive dess ansträngningar för att minska drogmissbruk och drogberoende, för att förbättra inlärning genom utbildningsprogram, för att uppmuntra och stödja social rättvisa och mänskliga rättigheter och för att lära ut de lektioner som L. Ron Hubbard ansåg var avgörande för att skapa förändring.

Som du kommer att få läsa i detta specialnummer har Scientology Kyrkan nu möjlighet att berätta sin egen historia genom att visa världen vilka scientologer är, vad de gör och det arbete de utför för att skapa en högre stående civilisation och samhälle, genom att utveckla och finslipa teknologin för att förmedla detta budskap. Och budskapet är och har alltid varit att förverkliga målet om en värld utan sinnessjukdom, utan brottslingar, utan krig – en värld, som mr Hubbard föreställde sig den, där människan är fri att stiga mot högre höjder.

Kyrkan har varit djupt engagerad i detta arbete under många år, och den har fått till stånd förändring. Dess humanitära program har nått tiotals miljoner människor och skapat nya möjligheter och ingett hopp. Som världens yngsta större religion, och den enda som kan ge världen dess grundares äkta ord och insikter, har den nu inlett en större satsning: att föra Scientologys lösningar och Scientologys andliga förståelse till miljontals fler människor på jordens alla kontinenter.

Men för många runt om i världen har berättelsen om Scientology och dess fördelar och insikter om människans andlighet missförståtts och felrepresenterats och ibland blivit avsiktligt förvrängda. Det har inte varit oväntat, för Kyrkan har ställts inför vad alla världsreligioner har ställts inför, särskilt när de är nya: skepsis, tvivel och kritiker. Men när denna nya era av kommunikation inleds kan Kyrkan börja berätta sin egen historia – faktiskt, öppet och i sin helhet.

Inside Scientology
Meet a Scientologist
Voices for Humanity
I am a Scientologist
Sanningen om droger
Destination Scientology
L. Ron Hubbard in His Own Voice
Tankens grunder
Vägen till lycka
Scientology Network överalltScientology Network finns tillgängligt live och på begäran på Apple TV, Amazon Fire TV, Roku, iPhones, Android TV och surfplattor samt online på Scientology.tv.

Scientology hjälper inte bara individer upptäcka sin egen andlighet, utan den hyllar goda arbeten, kreativitet, fantasi, medkänsla och välvilja.

De som kommer med nyfikenhet om Scientology finner att den representerar något unikt: dess teknologi är varken svårfattlig eller omtvistad. Scientologer över hela världen har fördelen med att ha de levande orden av Kyrkans grundare, som ägnade sitt liv åt att utveckla en gåva till mänskligheten – gåvan att förstå sig själv, att nå större andlig medvetenhet och den viktiga insikten att människans obestridliga mänskliga rättigheter delas av alla själar. Dessa har varit viktiga steg inom religionens strävan efter mänsklig och andlig frihet, och återspeglas i berättelserna som följer om hur och varför Kyrkan har nått detta historiska ögonblick i tiden.

Från dess historia och utveckling till dess principer och acceptans i hela världen, är det här en berättelse som ingen annan religion delar, med både gamla och moderna element. Och nu berättas den på det mest moderna tänkbara sättet, genom att sända Kyrkans egen tv-kanal till världens nationer.

Scientology hjälper inte bara individer upptäcka sin egen andlighet, utan den hyllar goda arbeten, kreativitet, fantasi, medkänsla och välvilja. Den når ut till människor runt om i världen för att sprida sitt primära budskap: att den största mänskliga rättigheten är rätten att hjälpa. Och det är dess övergripande syfte, dess avsikt och dess uppdrag, som den är förbunden dess grundare att aldrig överge.

Kyrkans medlemmar har uttryckt sin entusiasm över att ha kommit fram till denna tid i Kyrkans historia, och härifrån ser de en ljus framtid. Scientologer vet att Scientology fungerar för miljontals människor. Och genom detta nya nätverk kan tittare upptäcka hur allvarligt Kyrkan tar på sitt arbete – arbete för att röja den väg för fred och lycka som grundaren L. Ron Hubbard upptäckte, förklarade och sammanställde. Tittare kommer att se hur det påverkar scientologers liv till det bättre.

Detta är Kyrkans historia, dess vision och förverkligandet av den teknologi som gjorde det möjligt att utveckla kommunikationen för att uppnå dess mål och dess hopp för hela mänskligheten. Att höra den sanna berättelsen, lära sig om de unika insikter som Scientologys teknologi erbjuder mänskligheten och att dela med scientologer överallt det hoppfulla budskap som Kyrkan har om en bättre värld, introducerar nya perspektiv på urgamla frågor. Kyrkan är inriktad på att bringa nytt ljus till en gammal värld på ett djärvt, nytt sätt, och med obestridliga mål, på den bana dess grundare föreställde sig, med vägen framåt som redan utstakats genom hans insikter om människans villkor.

50 miljoner
Potentiella tittare på DIRECTV
Över 120 miljon
Enhetsanvändare med operatörsoberoende tjänster (OTT)
245 miljoner
Internet-användare i USA

NEDRÄKNINGEN INFÖR LANSERINGEN

Även om lanseringen av Scientology Network på DIRECTV, kanal 320 hade sina utmaningar, var syftet med resan alltid tydligt: att ge tittare vår berättelse om Scientology.

Nätverkets helt nya program visar scientologer som de aldrig har setts tidigare – i sina vardagsliv där de löser livets problem och hjälper andra att göra detsamma. Till skillnad från stora tv-kanaler har denna kanal ingen betald reklam. Scientology Network är på satellit-tv dygnet runt och ingår i DIRECTV:s standardmässiga högupplösningspaket. Med DIRECTV som för närvarande når mer än 20 miljoner hushåll, finns nätverkets program tillgängliga för 37–50 miljoner tittare dagligen bara på amerikansk tv.

”Kort efter decennieskiftet, och med allting nu på plats för storskalig leverans, var nästa oundvikliga steg global kommunikation”, sa mr  Miscavige. ”Varför inte en alldeles egen tv-kanal?”

I denna tid då folk kollar på program på en mängd olika enheter, gör nätverkets streamingtjänst att tittare kan se det på datorer, surfplattor, internet-tv och mobila enheter, samt på webbplatser och i sociala medier. Kanalen finns på Apple TV, Android TV, Amazon Fire TV, Roku och Scientology.tv, och når därmed jordens alla hörn med internetuppkoppling.

Det var mr Hubbards vision att berättelsen om religionen, dess trossatser och religiösa utövning och människorna som blivit hjälpta av den skulle göras allmänt tillgänglig. Med de tekniska resurserna nu tillgängliga i dess Hollywood-studio har planen om global kommunikation förverkligats.

”Som man ju brukar säga – om man inte skriver sin egen historia så kommer någon annan att göra det”, sa mr Miscavige under studions officiella invigning 2016. ”Så vi kommer nu att skriva vår egen historia, som ingen annan religion i historien.”

När L. Ron Hubbard grundade Scientology överförde han först sitt budskap i föreläsningar och böcker. Båda ingår som en del av en stor samling verk han redan hade skapat, vilket nu erkänts med tre Guinness världsrekord: den mest publicerade författaren, den mest översatta författaren och författaren med flest publicerade ljudböcker. Kyrkan byggde förlag och promotionanläggningar för att göra hans arbeten vida tillgängliga. Men tv erbjöd helt klart någonting mer.

”Kort efter decennieskiftet, och med allting nu på plats för storskalig leverans, var nästa oundvikliga steg global kommunikation”, sa mr  Miscavige. ”Varför inte en alldeles egen tv-kanal?”

ÖDETS NYCKER

Det målet blev högsta prioritet och kort därefter fick Kyrkan höra talas om en oberoende tv-station, KCET, som skulle flytta. Den gamla studion var den film- och tv-studio som varit verksamma längst i Los Angeles.

Endast efter förvärvet fick Kyrkans chefer veta att denna historiska studio var just den studio där L. Ron Hubbard inledde sin karriär som manusförfattare.

”Även om vi inte nödvändigtvis tror på ödet”, sa mr Miscavige, ”... är jag villig att tro på det.”

”Faktum är att det är en historia som L. Ron Hubbard själv införlivade i Scientology”, sa mr Miscavige, ”så att vi kan dela med oss av den visdom vi äger, så att vi kan hjälpa andra att hjälpa sig själva. Vi vet att människan kan hjälpas. Och vi vet dessutom hur man gör det.”

Visionen är nu en realitet.

Scientology Network / Det är nytt, det är djärvt, det är igång