21 JANUARI 2017 / AUCKLAND I NYA ZEELAND

Andlig pånyttfödelse

Den nationella Scientology Kyrkan i Nya Zeeland som ligger på kullarna med utsikt över den vackra hamnen Waitemata i Auckland ägnar sig åt att främja religionens andliga och humanitära uppdrag i länderna i Stillahavsområdet.

Historisk restaurering
HISTORISK RESTAURERING Scientology Kyrkan genomförde omfattande och noggrann reparation och restaurering av de arkitektoniska detaljerna hos detta historiska landmärke.

Andlighet. Kulturarv. Tradition. Historia. Utbildning. Inlärning.

Dessa är pelare på vilka Scientologys nya ideala organisation för Nya Zeeland vilar, där lokala scientologer och scientologer från andra sidan Stilla havet samlades med vänner och anhängare på lördagen den 21 januari 2017 för att inviga pånyttfödelsen av den näst äldsta Scientology kyrkan i världen.

Mr David Miscavige
MR DAVID MISCAVIGE Styrelseordförande för Religious Technology Center ledde invigningen av Scientology Kyrkan i Auckland lördagen den 21 januari 2017.

Det är ett historiskt landmärke för lokalområdet med utsikt över staden och Aucklands magnifika Waitemata Harbour, och fastigheten har nu noga konserverats och restaurerats av kyrkan tillsammans med lokala arkitekter och byggnadsbevarare. Detta innebär ett återupplivande av vad som var platsen för andlig utbildning för präster och religionsvetare i nästan ett halvt sekel.

Det röda teglet och vita stenen från Oamaru som täcker fasaderna, återställandet av det utsirade ekvirket i entrén och biblioteket och tillvaratagandet av panelerna i träslaget rimu och golvbrädorna i jarrahträ har gjort att fastigheten blivit till ett konstverk i sig.

Invigningen innebar en viktig milstolpe och även en renässans för en kyrka som grundades för över ett halvt sekel sedan. Sedan dess har den upplevt en stadig tillväxt som gjorde de tidigare lokalerna i Nya Zeeland otillräckliga för deras behov, vilket resulterade i en pånyttfödelse som speglas i det magnifikt restaurerade landmärket och fortsättningen av Scientologys tradition av andlighet och utbildning.

Denna historiska plats, som etablerades 1844, expanderas 1927 till Trinity Methodist Theological College för att utbilda kristna teologer. I egenskap av sin nya roll som ett andligt center för alla scientologer sluts cirkeln för begreppen tro och andlighet i och med Scientologys grundsatser baserade på dess mål – att skapa en värld utan krig och nöd samt engagemang för humanitära initiativ.

Maoriväktaren Mereana Peka, som välkomnade folkmassan på dagen för invigningen, talade om visdomen hos hennes folk och en förening med Scientology som belyser ett gemensamt andligt syfte.

”Maorierna har ett ordspråk: ’Ma rongo ka mohio’, vilket betyder ’Den som hör, vet’, ’ma mohio ka matou’, ’från kunskap kommer förståelse’, och ’ma matou ka ora’, ’från förståelse kommer läkande’. För mig motsvarar Scientology kärnan i dessa ord. Och så, från och med idag kan vi påbörja resan till att uppnå vår fulla potential.”

Andlig fristad
ANDLIG FRISTAD Scientologer utbildar sig till auditörer (andliga vägledare) för att hjälpa andra att uppnå andlig frihet.

Den nya kyrkan har inte bara blivit ett centrum för Scientologys andliga mission i länderna kring Stilla havet, den är även pulsen i dess aktiva samhällsinsatser med antidrog- och människorättsprojekt samt andra humanitära projekt.

Mr David Miscavige talade i sitt invigningstal om betydelsen av invigningen och möjligheterna den bereder alla som bor i Nya Zeeland.

”Vi betraktar inte kyrkans byggnader som bara byggnader, utan vi betraktar våra byggnader som ’livskärl’ och den livs levande stommen i det omgivande samhället. Och när vi väcker andliga individer till liv igen genom att återställa deras känsla för andlighet, då blir en kyrka i sig levande. Så vi tackar Auckland för att ha låtit oss värna om en kyrka som tillhör Nya Zeeland lika mycket som den tillhör oss.”

Nygotisk arkitektur
NYGOTISK ARKITEKTUR Kyrkans landmärke är en byggnad utförd i rött tegel och vit sten från Oamaru som tidigare tjänade som en religiös institution samt som utbildningsinstitution.

Invigningen av kyrkan sammanför en anda av samhällsgemenskap och Scientologys engagemang, vilket först sattes i verket för att hjälpa till att bevara kulturarvet i Aucklands Grafton-område och genom att återställa byggnaden till sin forna prakt – vilket en lokalbo beskrev som att hedra ”ett obrutet arv som en plats för upplysning och andlig kunskap”.

Regionala och lokala samhällsledare och individer som arbetat med kyrkostödda humanitära satsningar talade vid invigning och hyllade kyrkans ständigt växande program i landet. Men etableringen av anläggningen representerar nu långt mer för ett samhälle som har sett kyrkans program för mänskliga rättigheter, social rättvisa och antidrogverksamhet redan göra skillnad i människors liv i Auckland. Dessa program växer tack vare de gemensamma ansträngningarna hos de frivilliga och personalen som arbetar vid kyrkans nya verksamhetsbas i Nya Zeeland.

Den första Scientology Kyrkan i Nya Zeeland öppnades 1955, och dess tillväxt och expansion under de följande 60 åren blev ett förverkligande av grundaren L. Ron Hubbards vision för kyrkan och dess arbete i regionen.

Ett drogfritt Nya Zeeland
ETT DROGFRITT NYA ZEELAND Kyrkans program har hjälpt tusentals nyzeeländare få veta sanningen om droger.

Nyzeeländare går rakt på sak

Ledare berättade om sina personliga erfarenheter av kyrkans humanitära program och deras engagemang för Nya Zeelands arv.

Robin Byron

Bevarar vårt arv

”Scientology Kyrkan är känd för sitt fenomenala arbete med att bevara byggnadsminnen i städer världen över. Därför är Auckland oerhört lyckligt lottat för att ni valde en så viktig byggnad som denna. Det finns historiska byggnader som kan uppskattas i sin miljö, men ytterst få är lika framträdande och har samma närvaro som denna. Faktum är att denna nya kyrka syns från många olika platser runtom i staden. Detta är med andra ord ett sant landmärke. Och nu när ni har återställt dess forna glans har ni räddat en del av vår historia. Därmed är ni inte bara en förebild, utan ni har gett ett skattat landmärke tillbaka till varje Aucklandbo.”

Yvonne Galvin

Undervisning räddar liv

”När jag kom in i systemet och såg hur ungdomar behandlades, tänkte jag: ’Jag måste hitta något om mänskliga rättigheter.’ För vi växte upp med det, så jag var tvungen att hitta det. Men jag kunde inte hitta någon som gjorde något åt det. Men så hörde jag talas om Scientology Kyrkan. Så jag körde genom staden för att hitta er, och när jag gjorde det minns jag att jag sade till er: ’Jag behöver det där rättighetsprogrammet som ni har!’ Och nu får varje barn som kommer till vårt center människorättsprogrammet – och det är tack vare er. Och vi har inte bara räddat en ung man, utan vi har räddat över 5 000 ungdomar över hela Nya Zeeland.”

Thomas Henry

STOPPAR PSYKIATRISK TORTYR

”Tack vare er har cirka 200 offer fått skadestånd i miljonklassen för den grymma behandling de fått eller utsatts för. Men som väntat drev ni ärendet vidare ända till Förenta Nationerna och drog den nyzeeländska psykiatrin inför FN:s kommitté mot tortyr. Och allt detta så att ingen psykiatriker ska kunna ställa sig över lagen. Därigenom bildades ett nationellt organ för att övervaka alla psykiatriska anstalter och se till att sådana övergrepp aldrig upprepas. Så vad ni lämnar efter er har omdanat villkoren i mentalvården i detta land.”

”Det är inte lätt att uttrycka min tacksamhet mot människor som räddar liv varje dag. Men jag vet personligen att var och en av er har hjälpt till att förändra denna del av världen.”
Mereana Peka

Räddar liv från droger

”Denna nya Scientology Kyrka i Auckland ger oss verkligen en möjlighet att läka inom oss själva och i våra samhällen. Maorierna har ordspråk som säger: ’Den som hör, vet’, ’Från kunskap kommer förståelse’ och ’Från förståelse kommer läkande.’ Så, här är vi. För mig motsvarar Scientology kärnan i dessa ord, så från och med idag kan vi påbörja resan till att uppnå vår fulla potential! Varje medlem av Scientology Kyrkan som jag har arbetat med har varit inriktad på att läka vår värld. Jag anser att det är scientologerna som är den levande resursen hos er rörelse. Ni bär alla med er fröet som växer till en bättre värld. Det är inte lätt att uttrycka min tacksamhet mot människor som räddar liv varje dag. Men jag vet personligen att var och en av er har hjälpt till att förändra denna del av världen. Och tillsammans, med denna ideala kyrka, kommer den förändringen att nå varje samhälle i vår önation.”