Expansion

En era av expansion

Den internationella expansionen av Scientology Kyrkan, som började för bara ett årtionde sedan i och med skapandet av religionens första ”ideala” kyrka i Johannesburg i Sydafrika, fortsatte med samma makalösa takt under hela 2017.

I januari inledde församlingen i Auckland i Nya Zeeland detta år av tillväxt med en pånyttfödd Scientology Kyrka i Nya Zeeland – den näst äldsta på planeten. Under året öppnades i genomsnitt en ny kyrka var 45:e dag. I och med invigningen i slutet av december av den nya Scientology Kyrkan i Johannesburg North har antalet ideala kyrkor växt till sammanlagt 63.

Allteftersom årets lista över invigningar fyllde scientologers kalendrar på båda halvkloten, invigdes nya kyrkor också i Kaliforniens San Fernando Valley, Miami i Florida, Köpenhamn i Danmark, Dublin på Irland, Birmingham i England, och Amsterdam i Nederländerna.

Men expansionen av församlingar runt om i världen omfattade mycket mer än den minutiösa konstruktionen och arkitektoniska restaureringen av dessa eleganta nya hem för kyrkomedlemmarnas andliga tillväxt.

Varje Scientology kyrka erbjuder ett brett utbud av resurser, från ett informationscenter som ger en introduktion i Scientologys principer och religiösa bruk och grundaren L. Ron Hubbards liv och arv, till församlingstjänster på söndagarna, i tillägg till Livsförbättringskurser och andlig vägledning (auditering).

De nya kyrkoinvigningarna representerar också nya plattformar för kyrkans globala humanitära kampanjer i kampen mot sociala missförhållanden som har en så negativ inverkan på städernas befolkning, till exempel: drogmissbruk, kränkningar av mänskliga rättigheter, analfabetism, övergrepp inom mentalvården, social orättvisa och religiös trångsynthet.

Då de inser behovet av omfattande social förändring och förbättring utgör var och en av dessa nya Scientology kyrkor en samlingspunkt för frivilliga och medlemmar som studerar de teknologier L. Ron Hubbard utvecklade för att ta itu med dessa missförhållanden.

Dörrarna till varje Scientology kyrka är öppna för interreligiösa och lokala grupper i deras respektive städer, och varje ny kyrka utgör en samlingsplats för mer omfattande spridning av dessa samhällsprogram och främjandet av fred och enighet bland alla människor.

Under 2017 har dessa nya kyrkobyggnader hållit och ordnat lokala evenemang och kampanjer för att höja medvetenheten, och de har gått in i skolor för att utbilda lärare och elever om riskerna med illegala droger, möjligheterna som skapas genom effektivare inlärningsteknologier och vikten av att skydda mänskliga rättigheter.

Under hela året tjänade invigningarna också som inspiration för missioner och kyrkliga grupper runt om i världen som har bevittnat vad andlig frihet och ett genuint intresse för mänskligheten kan göra för att främja en mer fridfull och produktiv värld.

Bevis på dessa humanitära programs framgång ser man klart och tydligt i berättelser från de som har gjort expansionen av religionen till en viktig del av att skapa harmoni, tillit och välbefinnande hos världens olika befolkningar. Dessa program, från den trygga hamn som församlingarna som stödjer dem utgör, har framkallat respekt, samarbete och upplysning, till och med i länder som har undertryckt religionsfrihet och yttrandefrihet.

Genom dessa nätverk, och genom deras kombinerade inflytande och de frivilligas insatser, fortsatte kyrkorna och programmen år 2017 att göra Scientologys avtryck till ett tecken på hopp för miljontals människor världen över.