19 MARS 2017 / SAN FERNANDO VALLEY I KALIFORNIEN

Drömmarnas dal

Den nya Scientology Kyrkan i Valley bygger på visioner om att omvandla Amerikas klassiska förort till det andliga navet och centrum för kyrkans humanitära och samhällsförbättrande program.

V står för Valley och seger
V STÅR FÖR VALLEY OCH SEGER I sällskap med scientologer som gick i spetsen för satsningen att förverkliga denna nya Valley-kyrka invigde mr David Miscavige officiellt regionens magnifika Scientology kyrka.

När 5 000 scientologer, vänner och gäster samlades i mars för invigningen av Scientology Kyrkan i Valley – ett kolossalt nytt hem i North Hollywood för Scientologys församlingsmedlemmar och samhället – fanns det ögonblick av eftertanke om vad som hade fört samman alla dessa scientologer.

”Idag inviger vi en Scientology kyrka för denna drömmarnas dal”, berättade mr David Miscavige, den kyrklige ledaren för religionen Scientology, för den församlade publiken. ”Liksom San Fernando Valley präglas av mångfald, gör vår hjälp det likaså. Vi välkomnar därför folket från dess många kulturer, etniska bakgrunder och oavsett ekonomisk status. Därför speglar denna kyrka Scientologys trosbekännelse: ’Att alla människor, oavsett ras, hudfärg eller tro, skapades med lika rättigheter. […] Och att människans själ har människans rättigheter.’”

En plats för alla
EN PLATS FÖR ALLA Tusentals människor besöker den nyligen öppnade Scientology kyrkan och får en första titt på faciliteterna som erbjuds scientologer, familjer och samhället i stort.

Det San Fernando Valley som han talade om är ett platt bäckenområde som är 32 kilometer långt och nästan 20 kilometer brett – stort nog att rymma städerna San Francisco, Washington och Boston tillsammans. ”Valley”, som området i folkmun kallas för, är också en klassisk amerikansk förort, en utspridd, soldränkt massa av asfalt och modernistisk arkitektur – med tillräckligt med grönska för att det ska finnas rådjur, rödlon och prärievargar – och en plats där 1,8 miljoner demografiskt vitt skilda människor bor. Den nya Scientology Kyrkan i Valley betjänar alla hörn av denna dal, i alla dess 44 städer och samhällen, från Burbank och Glendale till Hidden Hills, Calabasas, San Fernando och Universal City.

Valleys mångfald har i sig gjort denna nya kyrka till en ideal plats för utåtriktad verksamhet med dess sekulära samhällsförbättrande program och dess gräsrotskampanjer för att sprida droginformation, mänskliga rättigheter och moral.

Förstagångsbesökare till Valley har sällan problem med att känna igen denna unika del av Amerika, delvis eftersom det är både en plats och ett sätt att tänka. Det är uppkallat efter en mission som grundades 1797 av franciskanmunkar, men under de senaste 100 åren har den tjänat som bakgrund för tusentals Hollywood-filmer och under det sista halvseklet för oräkneliga tv-program, vilket gör det åtminstone undermedvetet bekant för miljontals amerikaner.

För vänner och anhängare av kyrkan representerar det något mer, en kollektiv dröm som drivs av de humanitära målsättningar och kampanjer för social rättvisa som är utmärkande för religionen. Det är den nya inkarnationen av en kyrka som började betjäna Valley för 45 år sedan, och nu blev det den 57:e nya ideala Scientology kyrkan i verksamhet internationellt, och den 19:e i västra USA.

Dagen för invigningen vid Scientology Kyrkan i Valley
DAGEN FÖR INVIGNINGEN Scientologer deltar i de första kurserna som erbjuds i deras nya kyrka.

Kyrkan består av två sammanlänkade sandfärgade strukturer som omfattar 8 800 kvadratmeter – den största lokala Scientology Kyrkan i Förenta staterna och den näst största i världen. Kyrkoorganisationens öppenhjärtighet speglar inte bara Valley som en oas av gästfrihet och civilisation, utan även kyrkans mission i världen, en plats att bedriva samhällsförbättrande program och människorättskampanjer, och en mötesplats där andra ideella och religiösa grupper kan hålla aktiviteter för samhället.

Samarbete i samhället
SAMARBETE I SAMHÄLLET På Världsdagen för humanitärt arbete hedrade hundratals Scientology frivilligpastorer, poliser och brandmän från Los Angeles, Frälsningsarmén och andra ideella organisationer osjälviska individer som hjälper andra, vid Valleys ideala org.

Det råkar vara så att Scientologys grundare L. Ron Hubbard bodde alldeles i närheten i North Hollywood på 1940-talet, då han ägnade sig åt sin författarkarriär och använde Dianetics principer för att hjälpa människor – inklusive många Hollywood-skådespelare. Hans erfarenheter i Valley användes som stoff till hans senare verk och sammanföll med hans tjänstgöring som specialpolis vid Los Angeles-polisen, en uppgift som tog honom till några av de tuffaste gator i centrala Los Angeles. ”Det var där”, sade han i en föreläsning 1952, ”jag lärde mig att det går att hantera brottslingen.”

Kyrkans många partnerskap med viktiga grupper och deras ledare fick man bevis för under invigningen. Bland gästtalarna fanns Robert Green, regionpolischef från Los Angeles-polisens Valley-avdelning, som särskilt kommenterade värdet av samverkande socialt ingripande som kännetecknas av ”kommunikation, respekt och samarbetsprogram mellan polisväsendet och medborgarorganisationer”. Green, som har arbetat med kyrkans medlemmar i nästan 10 år, sade att sådana ingripanden hjälper till att hålla ungdomar borta från rättssystemet. ”När jag började följa den brottsförebyggande vägen”, sade han ”gick jag sida vid sida med Scientology Kyrkan. Jag imponerades av er ständiga villighet att kavla upp ärmarna och skapa ett bättre samhälle.”

Han blev så imponerad av kyrkans Sanningen om droger-seminarier att Los Angeles-polisen utvidgade programmet lokalt till en serie som tar med Sanningen om gäng och Sanningen om våld i hemmet. Han sade att resultaten var dramatiska: ”Vi har nu ändrat kursen för över 25 000 liv i hela Valley.”

Han lovordade också kyrkans interreligiösa relationer.

”Ni har enat den trosbaserade rörelse som erbjuder och stödjer alternativa lösningar. Så ni för inte bara människor samman, ni slår vakt om vår framtid. Det är vad jag kallar verklig trosutövning.”

ex17-valley-of-dreams-img-expansive-alt
STOR NÄRVARO Med sina 8 800 kvadratmeter på 1,6 hektar är Scientology Kyrkan i Valley ett omfattande tillägg till Scientologys universum av nya ideala Scientology kyrkor.

Valley-snack

Samarbetspartners berömmer Scientology Kyrkan för att ha enat en rörelse för att skapa ett tryggt och säkert San Fernando Valley.

Robert Green

Hjälper till att skydda vår framtid

”Jag har arbetat med er kyrka i nästan tio år. Från första början imponerades jag av er ständiga villighet att kavla upp ärmarna och skapa ett bättre samhälle. Jag såg er ge Sanningen om droger-seminarier på Mission- och Foothill-polisstationerna och i organisationer i hela San Fernando Valley. Oavsett om man är jude, katolik, kristen eller scientolog, måste man inse att vi alla är här för att skapa ett bättre samhälle och hjälpa varandra få ett bättre liv. Men faktum är att Scientology Kyrkan har fått en ledarroll bland våra kyrkosamfund. Era insatser har varit avgörande för att kunna ena den trosbaserade rörelse som erbjuder och stödjer alternativa lösningar. Och ni gjorde det i samarbete med varje polisstation i Valley. Så ni för inte bara människor samman, ni slår vakt om vår framtid. Och det är vad jag kallar verklig trosutövning.

Nellie Barrientos

Vem man ska ringa till

”Jag glömmer aldrig ett år då jag behövde arrangera en julfest för de barn jag undervisar. Men så ringde jag till Scientology Kyrkan. Ett samtal, det var allt som behövdes, och ni bjöd in oss och organiserade en hel julfest. Jag minns fortfarande en liten flicka vars far var arbetslös. Jag frågade henne vad hon ville ha i julklapp och hon sade: ’I år tror jag att allt jag vill ha är bönor och tortillas.’ Hon visste att hennes föräldrar inte hade råd till mer. Så när denna lilla flicka såg sina julklappar från er kyrka, lyste hon upp hela rummet. Era årliga julfester har nu blivit berömda.”

Trevor Richmond

Alltid redo att hjälpa

”Mitt första möte med frivilligpastorerna var under Northridge-jordbävningen. Frivilligpastorerna var på plats för att hjälpa offren och organisera försörjningslinjerna. Och man kunde känna igen en frivilligpastor var som helst. För där var ni i era gula tröjor, som ett ljus bland spillrorna, och hämtade in viktiga resurser, inklusive över 40 lastbilslaster med ransoner och 10 ton förnödenheter. Dag efter dag, vecka efter vecka, under mer än 10 000 frivilligtimmar, ägnade ni er åt vår stad och vår befolkning. Och för detta tackar Los Angeles Scientology Kyrkan.”

”När jag först läste de 21 levnadsreglerna i Vägen till lycka, tändes ett ljus för mig. Jag insåg att den gick parallellt med Guds ord.”
Biskop Franklin Harris

Skapar en väg till ett bättre liv

”När jag först läste de 21 levnadsreglerna i Vägen till lycka, tändes ett ljus för mig. Jag insåg att den gick parallellt med Guds ord. Den är vår väg till att skapa bättre liv! Jag tog med mig Vägen till lycka till min kyrka. Jag läste den från predikstolen och sade till min församling: ’Ta en levnadsregel. Läs en om dagen. Och när du kommer till den 21:a, kommer du att se en stor förändring i ditt liv.’ Dagens värld behöver en drastisk återuppståndelse. Och scientologer tar itu med denna enorma uppgift och gör allt i stor skala. Ni har bestämt er för att: ’Vi ska göra detta tills helvetet fryser till is, och t.o.m. då fortsätter vi och gör det på isen.’”