Frivilligpastorer

En kraft för det goda

Scientology Kyrkans humanitära arbete är en fundamental del av deras uppdrag att få till stånd en bättre värld genom kampanjer för mänskliga rättigheter, social rättvisa, läs- och skrivkunnighet, utbildning och katastrofhjälp, och att bekämpa det gissel som droger, analfabetism, diskriminering och religiös trångsynthet utgör.

Det arbetet sker genom åtta globala humanitära initiativ, som bildats av de värden som scientologer representerar och stöds av kyrkans medlemmar genom deras bidrag och frivilliga insatser. År 2017 hade dessa program stor betydelse för miljontals människors liv runtom i världen; kyrkans frivilligpastorsprogram utmärkte sig särskilt på bred front – de är en av världens största oberoende nödhjälpsstyrkor – då de ryckte ut vid naturkatastrofer som inkluderade orkaner, jordbävningar, bränder och översvämningar och undsatte tiotusentals människor som påverkats av dessa händelser. Från att skydda grannar och företag när orkanen Irma drog över Clearwater i Florida, till att rycka ut under förödande stormar i Texas, Karibien och Puerto Rico, eller att tillhandahålla stöd under Mexico Citys jordbävningar och bränder i västra USA – VM-arna hjälpte tusentals människor återhämta sig från effekterna av dessa händelser.

Samtidigt som frivilligpastorernas ansträngningar drog till sig omfattande uppmärksamhet från allmänheten och beröm från en värld som fokuserade på återhämtning efter katastrofer, drev man också kyrkans många andra humanitära program och främjade sociala program för ett tryggare och mer fredligt samhälle.

Stiftelsen för en drogfri värld – världens största icke-statliga organisation för droginformation och förebyggande verksamheter – delade ut 19 miljoner Sanningen om droger-häften och -videor under året. Det arbetet fick en entusiastisk respons från polisen och medborgargrupper i USA, Europa och från länder i Latinamerika och Sydamerika. En sådan organisation – den nationella polisen i Ecuador, som inspirerades av undervisningsprogrammet – organiserade ett nationellt lopp som ledde till 86 000 löften om att avstå från illegala droger.

Två Los Angeles-baserade internationella ideella organisationer, Enade för mänskliga rättigheter och dess underordnade program Ungdomar för mänskliga rättigheter genomförde omfattande distributionskampanjer under året för att informera miljontals människor världen över om FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Och Vägen till lycka – L. Ron Hubbards guide till moraliska värderingar baserade på sunt förnuft, som sorteras under Vägen till lycka-stiftelsen – sattes i händerna på ytterligare miljontals människor för att främja respekt och medborgerlig dialog i länder där stridigheter och överlevnad är vanliga problem. I Filippinerna förra året användes till exempel de 21 levnadsreglerna i Vägen till lycka för att motverka medborgargarden som bildades för att ta itu med narkotikahandel, vilket ledde till statligt sanktionerade utomrättsliga avrättningar.

Året präglades också klart och tydligt av arbetet Kommittén för Mänskliga Rättigheter (KMR) utförde, en internationell grupp som övervakar mentalvården och som har växt till att omfatta mer än 170 avdelningar världen över. KMR och dess personal och frivilliga har bidragit med resurser som innefattar mediakontakt, produktion av dokumentärer, undervisningspublikationer och utställningar för att få till stånd offentlig granskning av övergrepp inom mentalvården – inklusive brottsliga handlingar – och för att främja lagstiftning som kan stävja sådana övergrepp. I ett antal fall har KMR:s frivilliga avslöjat tjänstefel hos psykiatriker och psyksjukhus, vilket fått till stånd lagstiftning som sätter punkt för kränkande metoder.

Effektiviteten hos dessa ansträngningar har påvisats upprepade gånger under kyrkans humanitära arbete och fick under 2017 återigen scientologer att nå nya nivåer av engagemang i deras hängivna hjälp till mänskligheten.