Ett nätverk av frivilliga
Ett världsomspännande nätverk av 1,5 miljoner frivilliga Scientology Kyrkan och dess medlemmar stöder och deltar i åtta globala humanitära initiativ och program. Över 1,5 miljoner frivilliga arbetar med ungdomar, lärare och otaliga grupper och organisationer för att främja mänskliga rättigheter, drogupplysning, katastrofhjälp och lokala program.

DIMENSIONER AV EXPANSION OCH SPRIDNING

I rena siffror

Scientologys frivilligpastorer hjälper till att släcka bränder i Tujunga i Kalifornien

22 katastrofplatser i världen där Scientologys frivilligpastorer gav hjälp år 2017

2017 blir ett rekordår för naturkatastrofer, vilka har påverkat miljontals människor. Förödande orkaner och dödliga jordbävningar drar till sig tusentals av Scientologys frivilligpastorer, en av världens största oberoende nödhjälpsstyrkor, som är bland de första som rycker ut till 22 större katastrofplatser – och de sista att lämna platsen.

L. Ron Hubbards studieteknologi

69 nationer som använder L. Ron Hubbards studieteknologi

I sin kamp för att motverka en allvarlig nedgång i läs- och skrivkunnighet använde lärare i 69 länder L. Ron Hubbards banbrytande studieteknologi år 2017 för att lära miljontals elever, för första gången, hur man studerar.

”Efter att med egna ögon ha bevittnat de anmärkningsvärda resultaten av L. Ron Hubbards studieteknologi, anser jag att den är den mycket viktiga och starka grunden på vilken läskunnighet kan byggas i hela världen.”

Rådgivare till utbildningsministeriet, Danmark

L. Ron Hubbards studieteknologi

34 000 000 fick höra sanningen om droger år 2017

Genom världens största icke-statliga initiativ för drogundervisning har Sanningen om droger-kampanjen som Scientology Kyrkan sponsrar stärkt miljontals ungdomar så att de kan fatta välgrundade beslut om droger.

”Stiftelsen för en drogfri värld har gjort det möjligt för ett oräkneligt antal barn, ungdomar och vuxna att fatta välgrundade beslut och leva ett drogfritt liv. I Stiftelsen för en drogfri värld har vi en organisation som har förtjänat högsta förtroende och aktning från vår sida.

Senator i delstaten New York

Scientologys kors
Samarbetar med 95 423 regeringar, organisationer, skolor och grupper

I samarbete med 95 423 regeringar, organisationer, skolor och grupper

Scientology Kyrkan och de samhällsförbättrande och humanitära program som den sponsrar samarbetar med 95 000 grupper, myndigheter, lärare och ledare för att hjälpa samhällen ta itu med olika samhällsproblem.

gcui_freedommag:the-metrics-66-million-people-helped-alt

6,6 miljoner människor som blivit hjälpta år 2017 med L. Ron Hubbards teknologi för samhällsförbättring

Från drogrehabilitering till rehabilitering av kriminella räddas liv med de samhällsförbättrande program som utvecklades av L. Ron Hubbard och som stöds av scientologer från hela världen, inte bara de som har drabbats, utan även vänner och anhöriga.

gcui_freedommag:the-metrics-flags-alt

210 länder och territorier

har Scientology kyrkor och missioner samt program och aktiviteter som kyrkan sponsrade 2017.

gcui_freedommag:the-metrics-footprint-alt

Ett avtryck på mer än 370 000 m² för ideala kyrkor

Scientology Kyrkan fortsatte att expandera över hela världen under 2017 och upplevde en aldrig tidigare skådad tillväxt med öppnandet av nya kyrkor i Auckland, San Fernando Valley, Miami, Danmark, Dublin, Birmingham, Amsterdam och Johannesburg.

”Ni hjälper utan hänsyn till gränser, tro eller social status, och allt för era medmänniskors skull. Frivilligpastorsprogrammet är en viktig del av vårt samhälle. Med en stor internationell familj representerar frivilligpastorerna dussintals nationaliteter. Att arbeta med frivilligpastorerna är som att ha ett Förenta Nationerna bestående av ren volontärsanda.”

Operativ chef för nationella organisationen för nödhjälpstekniker i Colombia (CINAT)

gcui_freedommag:the-metrics-twth-cuba-alt

120 miljoner exemplar som delades ut på 115 språk

L. Ron Hubbards verk, Vägen till lycka, en guide till ett bättre liv baserad på sunt förnuft, cirkulerar nu i världen på 115 språk.

”Den magiska kraften i Vägen till lycka ligger i dess förmåga att bringa lycka till varje individ, område och grupp. Den kan användas i alla samhällen och alla länder. Den är ett globalt fenomen.”

Vicekommissionär, polisen i
New Delhi, Indien

gcui_freedommag:the-metrics-a-couple-alt

503 518 petitioner som undertecknats genom Enade för mänskliga rättigheter

Genom det kyrkostödda programmet Enade för mänskliga rättigheter och dess anslutna organisation Ungdomar för mänskliga rättigheter skriver hundratusentals på en petition för att göra undervisning om mänskliga rättigheter obligatorisk i skolor och för att hjälpa till att skapa global medvetenhet genom undervisning.