KMR

KMR:s rekordår

Kommittén för Mänskliga Rättigheter får till stånd stora framsteg för skydd av de som utsatts för övergrepp inom psykiatrin.

Kommittén för Mänskliga Rättigheter expanderar, med 174 KMR-avdelningar som nu är aktiva över hela världen. Deras arbete fortsätter att växa på flera fronter. Organisationens vaksamhet mot läkemedelsindustrin resulterade i att 32 nya varningar om psykiatriska preparat beordrades år 2017. Sedan KMR bildades 1969 har de i hög grad bidragit till godkännandet av 220 antipsykiatrilagar och undanröjandet av 375 lagförslag som hade varit fördelaktiga för psykiatrin. Gällande myndigheternas genomdrivande av disciplinära åtgärder ställdes psykiatriker inför 33 miljarder dollar i böter, skadestånd och minskade anslag, tack vare KMR:s arbete. De bar direkt ansvar för att licenser drogs in för 140 enskilda psykiatriker, 124 bara i Japan, och att sju till dömdes till livstidsfängelse. För att upplysa allmänheten delade KMR:s medlemmar ut 21 miljoner informationsblad. År 2017 besöktes de 20 vandringsutställningarna av 135 800 personer under sin 3 000 mil långa färd. Det uppgår nu sammanlagt till över 64 000 mil – eller 16 resor jorden runt.

Global vaksamhet

År 2017 höjde Kommittén för Mänskliga Rättigheter insatsen i dess pågående satsning för att ställa den psykiatriska industrin till svars för dess förödande missgärningar. Då KMR fann att hela mentalvårdssystemet var skyldigt till bedrägeri och missgärningar förnyade de sitt engagemang i striderna mot elchocksterapi och praxisen att ordinera psykofarmaka till barn.

Global vaksamhet
GLOBAL VAKSAMHET KMR har hjälpt till att öka den globala medvetenheten om farorna med antidepressiva, antipsykotiska medel och elchocksterapi.
Inga psykdroger
INGA PSYKDROGER Londonbor skrev på petitioner för att stoppa neddrogningen av skolbarn i England.

Sedan denna väktargrupp för mentalvården bildades 1969 har de arbetat för att skydda patienters och familjers rättigheter. KMR har också förhindrat sjukvårdsleverantörer från att begå finansbrott mot de federala programmen Medicaid och Medicare, som enbart under 2014 (det sista året för vilket statistik finns tillgänglig) utsattes för minst 148 miljoner dollar i bedrägeri.

Med hänvisade till den subjektiva och bedrägliga naturen hos psykiatriska diagnoser – då det inte finns några objektiva blodprov eller skanningsmetoder för att påvisa förekomsten av psykisk sjukdom, och lättheten med vilken diagnoser kan ändras för att få mer försäkringspengar – har KMR uppmanat vårdanställda med personlig kännedom om bedrägeri att dra fördel av skyddslagar för de som rapporterar om missförhållanden och att säga emot.

Det mest explosiva fallet är den pågående, mångåriga processen mot Universal Health Services, ett bolag som sköter mentalsjukhus och som har en lång historia av farliga och bedrägliga metoder både på området medicin och affärsverksamhet. Från april 2016 till april 2017 inlämnades nästan 4 500 klagomål mot UHS, de allra flesta genom KMR:s försorg. För att få en uppfattning om skalan av bedrägeriet som begås mot allmänheten, tänk på att bara ett UHS-beteendecenter i Texas, tack vare KMR:s oförtröttliga arbete, har gått med på att betala de amerikanska myndigheterna 860 000 dollar för att lägga ner anklagelser mot dem om falska påståenden.

Italiensk protestmarsch
ITALIENSK PROTESTMARSCH Polisen väntade sig mindre än 1 000 personer, men över 2 000 demonstranter strömmade ut på gatorna i Florens i Italien, där de klappade, ropade och sjöng en parodi på en populär sång, som alltihop uttryckte deras krav att psykiatriker ska bort från skolorna och deras liv.

KMR håller också noggrann koll på lagstiftningsinitiativ som begränsar psykiatriska övergrepp, de distribuerar informationsmaterial över hela världen, och år 2017 låg de bakom att 140 psykiatriker arresterades och/eller fick sina licenser indragna.

En KMR-utställning besöker Japan
EN KMR-UTSTÄLLNING BESÖKER JAPAN En protestmarsch genom Tokyos gator (ovan) leder till en bandklippningsceremoni för utställningen Psykiatri: Dödens industri. Tusentals personer såg KMR:s dvd Friend or Foe (Vän eller fiende).
”Amiralen”
”AMIRALEN” En historisk byggnad nära det berömda Vinterpalatset i centrala Sankt Petersburg i Ryssland är platsen för KMR:s vandringsutställning.
Den kriminella psykiatrins historia
DEN KRIMINELLA PSYKIATRINS HISTORIA I Kapstaden får skolbarn lära sig sanningen om apartheidskadorna som psykiatriker tillfogade.