21 OKTOBER 2017 / BIRMINGHAM I STORBRITANNIEN

En andlig revolution

Den nya Scientology Kyrkan i hjärtat av Birmingham sporrar initiativ för kulturella reformer.

Scientology-kyrkan i Birmingham

Som födelseplatsen för den industriella revolutionen var den engelska staden Birmingham platsen för fler patent än någon annan stad i världen. Dess roll som ledare inom tillverkningsinnovation har gjort att den internationellt blivit känd som ”Världens arbetsplats”.

Denna arbetarattityd – som går parallellt med den arbetsdisciplin hos scientologer som har lanserat och stött humanitära och samhällsförbättrande utåtriktade kampanjer i regionen under två decennier – var uppenbar igen i slutet av oktober när medlemmar samlades för att inviga hemmet för deras nya ideala kyrka i området Moseley and Kings Heath på Moor Green Lane i Birmingham.

Scientology Kyrkan i Birmingham. Dagens anda
DAGENS ANDA Mr Miscavige håller sitt invigningstal inför den stora folksamlingen som närvarade vid den festliga öppningsceremonin.

Därmed – och i samma anda som dagen – förkunnade mr David Miscavige, religionen Scientologys kyrklige ledare, att: ”När invigningsbandet faller så går ridån upp ... och därmed blir det varje scientologs ansvar att lyfta jordens salt i England och därigenom omvandla en industriell revolution till en andlig revolution.”

Medan 2 000 medlemmar och gäster vände sin uppmärksamhet till den magnifika restaureringen av en anläggning som kommer att betjäna alla medlemmar i en stor församlings andliga behov, lade de också tydlig fokus på en ”arbetsplats” som tar itu med behov inom det lokala samhället och som är jämbördig med kyrkans omfattande sociala program.

Runt om i världen känner folk till saker som kommer från Birmingham, även om de inte känner till Birmingham. Från artister och industrin, från flygplan till fotboll, från Shakespeare till gatubelysning – Birmingham har visat vägen både industriellt och kulturellt i hundratals år. Till och med syre – luften vi andas – upptäcktes först här.

Ett nytt hem, en ny början
ETT NYTT HEM, EN NY BÖRJAN Förtjusta deltagare utforskar varenda imponerande aspekt av sitt ståtliga nya hem mitt i mellersta Englands hjärta.

Birminghams kulturella betydelse sträcker sig långt bortom dess gränser. Med en omfattande historia som genomsyrar dess kultur är Birmingham inte bara Storbritanniens näst största stad, den är det mest etniskt mångfaldiga navet i landet och den fortsätter att växa.

I enlighet med denna anda av partnerskap, och likt så många städer som har öppnat sina dörrar för nya Scientology kyrkor under det gångna året, är Birmingham långt ifrån en framgångsberättelse som blev till över en natt. Faktum är att kyrkan har 20 års erfarenhet av att arbeta hand i hand med samhället och frivilliga, då de hjälper individer och grupper med läs- och skrivkunnighet, initiativ för att förebygga drogmissbruk, medvetenhet om mänskliga rättigheter och moralundervisning.

Historien har återställts
HISTORIEN HAR ÅTERSTÄLLTS Den nya Scientology Kyrkan i Birmingham som byggdes 1930 har kulturmärkts av Historic England och har nu troget återställts, inklusive dess traditionella röda Birmingham-tegel, Portlandsten, ekdörrar och brittisk marmor av utsökt kvalitet.
Scientology Kyrkan i Birmingham. Reception

I själva verket hjälpte lokala volontärer och medlemmar till under 2017 genom att dela ut tusentals Sanningen om droger-häften, och som helhet uppgår det nu till mer än 140 000. Tusentals fler har fått undervisning om de moralkodexar som uttrycks i Vägen till lycka, och genom kampanjer för att öka medvetenheten om grundläggande mänskliga rättigheter som de beskrivs i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Den nya Scientology Kyrkan i Birmingham byggdes ursprungligen 1930 och ligger på en 2,4 hektar stor egendom i det kosmopolitiska området Moseley. Byggnaden har kulturmärkts av Historic England och har troget återställts, inklusive dess traditionella röda Birmingham-tegel, Portlandsten, ekdörrar och brittisk marmor av utsökt kvalitet, som nu är redo att tjäna samhällen över hela mellersta England.

Yann Lovelock, mottagare av brittiska imperieordens medalj och chefsrådgivare för ett interreligiöst råd i Birmingham, var bland de som välkomnade kyrkan under invigningen. Hans tal fokuserade på vad dagen förutspådde som ett förebud om förbättrade liv för invånarna i staden.

”Vad vi alla välkomnar idag är öppnandet av en resurs som bidrar till Birminghams väl”, sade han ”[en] som bidrar till en större medvetenhet om vem vi är individuellt och vad vi kan tillföra den allmänna välfärden. Detta center är ett stort åtagande från er sida, och jag för min del – när jag välkomnar er som andliga partners – ser fram emot era ansträngningar att inte bara göra vår stad till en bättre plats, utan även hela världen till en bättre plats.”

Diana Coad, representant för National Drug Prevention Alliance, talade om kampen mot drogmissbruk i Birmingham, och sade att hon personligen har observerat att Narconon – den drogrehabiliteringsteknologi som utvecklades av L. Ron Hubbard – räddar liv.

”När man hjälper någon att framgångsrikt övervinna droger räddar man inte bara en person, för deras föräldrars, bröders, systrars och barns liv har också förstörts”, sade hon. ”Faktum är att för varje individ man räddar, hjälper man hundratals fler, och jag står inte längre ut med att se regeringar, sjukhus och läkare svika sig själva, svika missbrukare och svika deras familjer. Så ni river murarna mellan det förflutna och nuet, mellan misslyckande och framgång, och därmed ger ni brittiska familjer en framtid.”


Birmingham-stil

Ledare i samhället stiger upp på scenen för att dela med sig av sina lovord och löftet om samarbete.

Paul Baiden-Adams

Får drömmar att slå in

”Ta en ung man vars dröm var att bli pilot – men han kunde inte studera. Där stod han vid kanten till avgrunden – hans dröm på andra sidan och bara hopp däremellan. Så jag lärde honom om studieteknologin och ’gradienten’ och han använde det, och han började lära sig: höjd, vindriktning, landningshastighet. Nu kan den grabben flyga, för med L. Ron Hubbards studieteknologi kan ens drömmar förverkligas.”

Yann Lovelock

Bygger en bättre värld

”Vad vi alla välkomnar idag är öppnandet av en resurs som bidrar till Birminghams väl; som bidrar till en större medvetenhet om vem vi är individuellt och vad vi kan tillföra den allmänna välfärden. Detta center är ett stort åtagande från er sida, och jag för min del – när jag välkomnar er som andliga partners – ser fram emot era ansträngningar att inte bara göra vår stad till en bättre plats, utan även hela världen till en bättre plats.”

Decima Francis

Stärker själ och hjärta

”Scientology Kyrkan och mr L. Ron Hubbard påminner mig om Shakespeares sonetter. Det vill säga: ’Det som är vackert utfört lyfter människoanden.’ Och mr Hubbard hade intellektet, hjärtat och själen. Han visste att han måste hjälpa andra att se bortom den fysiska form de omges av, till vem de verkligen är. Ja, faktum är att L. Ron Hubbard ger varje människa styrka – så att de kan lyfta sin själ bortom himlen.”

”Ni river murarna mellan det förflutna och nuet, mellan misslyckande och framgång, och därmed ger ni brittiska familjer en framtid.”
Diana Coad

Inger hopp för framtiden

”När man hjälper någon att framgångsrikt övervinna droger räddar man inte bara en person, för deras föräldrars, bröders, systrars och barns liv har också förstörts. Faktum är att för varje individ man räddar, hjälper man hundratals fler. Så ni river murarna mellan det förflutna och nuet, mellan misslyckande och framgång, och därmed ger ni brittiska familjer en framtid.”