28 OKTOBER 2017 / AMSTERDAM I NEDERLÄNDERNA

Kulturell ikon

Invigningen av den nya Scientology Kyrkan i Amsterdam på den historiska stadens ”Knowledge Mile” speglar karaktären hos scientologförsamlingen som firade den nya anläggningens invigning och sitt förnyade engagemang för de redan framgångsrika antidroginsatserna och humanitära insatserna.

Klockrena toner. Scientology Kyrkan i Amsterdams invigningsunderhållning
KLOCKRENA TONER Festligheterna omfattade stadens kulturella spektrum, från den klassiska takten för ”Ode till Amsterdams kanaler” till surinamesiska trummor.

Mitt bland Amsterdams gamla värld med kanaler, broar och århundraden gammal arkitektur finns det också en atmosfär som kommer från dess arv av att välkomna andra, samt dess tolerans och mångfald som genomsyrar den kosmopolitiska atmosfären, där 187 nationaliteter delar denna historiska stad. Allt detta såg man klart och tydligt i slutet av oktober när 1 300 församlingsmedlemmar och gäster samlades under en stormig himmel för att öppna den nya Scientology Kyrkan i Amsterdam och för att återinviga kyrkans humanitära uppdrag där.

Religionen har en lång historia i staden då den etablerade sin första Scientology Kyrka i Amsterdam för mer än 40 år sedan. Den nya kyrkan, med dess moderna arkitektur längs vad som lokalt kallas för ”Knowledge Mile” visar på ett förnyat engagemang för det arbete lokala scientologer under många år utfört med samhällsförbättrande och humanitära program tillsammans med och för människorna i Nederländerna.

Mr David Miscavige. Ett historiskt ögonblick
ETT HISTORISKT ÖGONBLICK Mr David Miscavige, religionen Scientologys kyrklige ledare, leder det jublande firandet av Amsterdams nya Scientology kyrka vid stadens ”Knowledge Mile”.

Mr David Miscavige talade om de relationer scientologer har delat med staden. ”Innan bandet klipps”, sade han: ”låt oss för ett ögonblick beskåda er plats i holländsk historia – för att inte tala om mytologi. För ni seglar inte längre ut mot havet och vinden, och ni färdas inte längre längs en klippig kust på väg hemåt. Tvärtom – ni styr en kurs mot själva evigheten.”

Den resan har fört med sig engagemang, noterade gästtalare, ett förhållande som präglas av samhörighet mellan kyrkans församling och samhället i stort.

Maarten Lubbers, ordförande för stiftelsen ”Tillsammans ett Amsterdam” talade om kyrkan som en ny medlem i stånd att stärka läroanstalter, företag och organisationer på ”den smartaste gatan” i Nederländerna.

”Alla behöver en tillflyktsort som erbjuder lugn och serenitet – hos en själv och med sin familj och vänner”, kommenterade han. ”I livet upplever människor förluster, tragedier, och vill och måste tänka över saker. Och ert nya hem är som en förlängning av gatan – dörrarna är öppna och människor är välkomna att stiga in. Och jag tror att här kommer alla att bemötas med medkänsla och välkomnas med öppna armar – för detta är ett center som är genuint engagerat i att inspirera och upplyfta vårt holländska samhälle.”

De samhällsförbättrande kampanjerna som scientologer i Nederländerna arbetar med kan nog bäst ses genom det arbete som den lokala avdelningen av Kommittén för Mänskliga Rättigheter (KMR) utfört, vilket har varit en viktig kraft för att skydda holländska barns rättigheter. Deras presentation om övermedicinering av landets barn till Förenta Nationernas kommitté för barnets rättigheter resulterade i ett nationellt påbud om att undersöka de verkliga orsakerna till ADHD-symptom.

Scientology Kyrkan i Amsterdam. Nytt hem.
NYTT HEM När bandet klipps väller folkmassan in till den nya Scientology Kyrkan i Amsterdam och tar en titt på lokalerna som kommer att föra dem framåt på deras tjänster i Scientology.

Scientologer i Amsterdam har också kämpat mot drogmissbruk i staden genom att dela ut över 25 000 Sanningen om droger-häften. L. Ron Hubbards allmänna moraliska levnadsregler i Vägen till lycka har nått 150 000 personer. Som en aktiv röst i interreligiösa aktiviteter har Kyrkan också förespråkat dialog mellan religiösa grupper för att överbrygga skillnader och stärka gemensamt arbete i samhället.

Den imponerande 7 300 kvadratmeter stora fastigheten förstärker kyrkans prägel på Amsterdam och ger en startplatta för mer omfattande humanitära insatser. Denna byggnad på fem våningar, bara några minuter från stadens centrum, lyser som ett bländande nytt landmärke för hopp och samarbete och har mer än 70 000 pendlare som passerar varje dag.

Andra talare nämnde också särskilt kyrkans samhällsförbättrande program och talade om vad de kampanjer för medvetenhet om mänskliga rättigheter och social rättvisa som Scientology stöder har betytt för området.

Michael van Gils, en medicinsk expert och pensionerad polischef inom den regionala polisen, har aktivt avslöjat övergrepp inom mentalvården, vilket lett till nya lagar och medvetenhet hos allmänheten.

”Alltför ofta”, sade han till publiken: ”anser skolor att barn är ’alltför stökiga’ eller ’lättdistraherade’ och skickar dem till familjens läkare som skickar dem till en psykiatriker ... för att ge barnet droger. Tillsammans måste vi säga emot, och mitt i denna kris är vår guide KMR.”

Sheela Vyas, ordförande för ett kvinnoråd i Amsterdam, som gått i spetsen för kvinnors rättigheter och utgör en röst mot våld i hemmet och barnmisshandel, sade att hon först träffade Scientologys frivilliga genom en interreligiös kvinnogrupp.

”Och det är genom dem som jag upptäckte Vägen till lycka”, sade hon. ”Denna lilla bok är ett mycket användbart verktyg för att stärka människor så att de tar ansvar för sina egna liv och andra omkring dem. Den inspirerar dem till att bli ansvarsfulla och kärleksfulla medborgare. Och på så sätt bildar den en grund som man kan bygga anständiga samhällen på.”

Ari van Buuren, ordförande för United Religions Initiative i Nederländerna, nämnde stadens mångfald och det sociala berikande som Scientology Kyrkan ägnat sig åt. Det har blomstrat genom att delta i stadens United Religions Initiative, sade han.

”Vi kan vinna en bättre värld utan rädsla, en värld utan orättvisor och en värld utan intolerans. Låt oss komplettera varandra. I grund och botten handlar det om att välkomna varandra och att tillsammans fira välsignelserna. Låt oss fortsätta att göra det i Amsterdams anda.”

Scientology Kyrkan i Amsterdam. Nytt och gammalt
NYTT OCH GAMMALT I samma tradition som 1600-talets stora holländska konstnärer och deras berömda behärskning av ljus, glänser denna nya kyrka som en ledstjärna för samhällsengagemang i Amsterdam.
Scientology Kyrkan i Amsterdam. Rundtur
RUNDTUR Besökare får en första glimt av den nya kyrkan och dess spektakulära takterrass.

FRÅN HJÄRTAT

Lokala dignitärer visar sitt stöd och lovar att fortsätta att arbeta tillsammans för Amsterdams väl och för världen i stort.

Maarten Lubbers

Inspirerar och upplyfter nederländska samhället

”Alla behöver en tillflyktsort som erbjuder lugn och serenitet – hos en själv och med sin familj och vänner. I livet upplever människor förluster, tragedier, och vill och måste tänka över saker. Och ert nya hem är som en förlängning av gatan – dörrarna är öppna och människor är välkomna att stiga in. Och jag tror att här kommer alla att bemötas med medkänsla och välkomnas med öppna armar – för detta är ett center som är genuint engagerat i att inspirera och upplyfta vårt holländska samhälle.”

Michael van Gils

Ett korståg för att skydda barn

”Med KMR fann jag mig själv i ett korståg som består av miljontals människor. Här fanns en partner som inte bara uttalade sig, utan som också vidtog åtgärder. Och det gjorde ni, å alla våras vägnar. Ni gick till det nationella parlamentet för att säga dem: ’Våra barn förtjänar bättre.’ Ni nådde över 2 000 läkare, lärare och politiska ledare med ert budskap och fakta ... Tack vare KMR måste barnläkare varna för utskrivningen av recept på ADHD-medicin – och det är en permanent förändring.”

Sheela Vyas

Erbjuder en moralisk kompass

”Denna lilla bok [Vägen till lycka] är ett mycket användbart verktyg för att ge människor nya möjligheter att ta ansvar för sina egna liv och andras liv runt omkring dem. Den inspirerar dem till att bli ansvarsfulla och kärleksfulla medborgare. Och på så sätt bildar den en grund som man kan bygga anständiga samhällen på. I denna tid då moraliska normer sjunker i Holland och på andra håll behöver människor effektiva verktyg för att informera sig själva ... För verklig utbildning går inte ut på att erhålla certifikat, den går ut på att ha en moralisk kompass för att stärka en.”

I den västerländska kulturen har rationellt tänkande och andlighet skiljts åt – och Scientology sätter dem samman igen.”
Ari van Buuren

Ger andlig frihet

”Det finns ett urgammalt holländskt ordspråk som lyder: ’Förbättra världen och börja med dig själv’ ... Vi behöver en andlig motrörelse, ur ensamhet och isolering. Och er omvandling och utbildning bidrar stort. Det handlar om självkännedom och andlig medvetenhet. Ni erbjuder ett viktigt bidrag till andlig medvetenhet och frihet. I den västerländska kulturen har rationellt tänkande och andlighet skiljts åt – och Scientology sätter dem samman igen.”