Mänskliga rättigheter

Rättigheter för alla

Ungdomar för mänskliga rättigheters delegater från 42 länder hade en stor närvaro vid 2017 års internationella toppmöte om mänskliga rättigheter vid Förenta Nationerna.

Det 14:e årliga internationella toppmötet om mänskliga rättigheter – vilket organiserades av Ungdomar för mänskliga rättigheter (Youth for Human Rights International – YHRI), en gren av Enade för mänskliga rättigheter – hölls vid Förenta Nationernas huvudkontor i New York City i augusti 2017. 360 människor från 64 länder, inklusive diplomater, FN-ambassadörer, människorättsaktivister, utbildare och representanter för icke-statliga organisationer, deltog i det tre dagar långa evenemanget, vilket följdes av ett öppet hus i Scientology Kyrkans samhällscenter i Harlem.

Ungdomar för mänskliga rättigheter-representanter informerade ambassadörer och diplomater om den viktiga roll kyrkan spelar med sitt stöd till YHRI-kampanjen. Ambassadörer från Kambodja och Panama bjöd in YHRI till möten på hög nivå med deras tjänstemän i utbildnings- och utrikesministeriet och andra myndigheter för att diskutera möjligheten att anta människorättsprogram i båda länderna. Dessutom såg diplomater från Italien, Irland, Brasilien och Liechtenstein efter hur de kunde hålla liknande möten mellan sina regeringar och YHRI.