SRI LANKA

Når fram till ungdomar

POTENTIELLA AKTIVISTER
POTENTIELLA AKTIVISTER Elever i ett klassrum i Sri Lanka läser exemplar av Vad är mänskliga rättigheter? under en människorättspresentation.

Efter ett 26 år långt inbördeskrig som slutade 2009 och som krävde mer än 100 000 liv, ligger den multietniska önationen Sri Lanka mitt i en politisk försoningsprocess, åtföljd av sedan länge utlovade reformer.

TE OCH MEDMÄNSKLIGHET
TE OCH MEDMÄNSKLIGHET En arbetare på en teplantage i Sri Lankas Kandy-distrikt plockar teblad medan han läser häftet om mänskliga rättigheter som tillhandahölls av YHRI:s mobila informationsenhet, vilken tar kontakt med personer i avlägsna områden.

Så det är bara passande att en lokal avdelning av internationella Ungdomar för mänskliga rättigheter (YHRI) gör en stor skillnad i människors liv genom en rad humanitära insatser. Den heter ”Team 29: Ansvar” och består av samvetsgranna unga Sri Lanka-bor från olika religioner som upplyser folk om mänskliga rättigheter och därmed bidrar till att främja regeringens ansvar och som ger hopp till offer för våld och diskriminering.

Team 29: Ansvar är uppkallat efter artikel 29 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, som betonar vissa skyldigheter, rättigheter och friheter i ett demokratiskt samhälle. Gruppen skapades av Ahmad Yehiya, en försäljnings- och marknadsföringsspecialist som har mött en hel del diskriminering i sitt liv, eftersom han är muslim i ett överväldigande buddistiskt land.

Yehiya upptäckte YHRI 2014 under organisationens årliga toppmöte i Sri Lanka. Han begärde ett YHRI-informationspaket online och började hålla föredrag om mänskliga rättigheter och leverera material till små grupper i högskolor, föreningar och företag. Team 29s arbete har presenterats många gånger i Sunday Island, Sri Lankas främsta rikstäckande tidning, som når så många som 250 000 läsare.

Förutom att Team 29 utvecklade ett utbildningsprogram för mänskliga rättigheter i samarbete med stora människorättsgrupper i Sri Lanka, har de en mobil informationsenhet som distribuerar häftet Vad är mänskliga rättigheter? i olika stadsdelar, på tågstationer, vid tempel och på landsbygden.

”Jag kan inte nå hela befolkningen, men jag är ganska säker på att jag gör en enorm skillnad för de hundratals som jag kan upplysa om mänskliga rättigheter”, säger Yehiya.