27 MAJ 2017 / KÖPENHAMN I DANMARK

Frihetens stad

Scientology Kyrkan i Danmarks invigning återupplivar andan och själen av Köpenhamns historiska hjärta och inleder en ny era av interreligiösa initiativ för att förverkliga deras gemensamma humanitära mål.

Glädjefyllt firande
GLÄDJEFYLLT FIRANDE Mr David Miscavige leder invigningen av Danmarks nya Scientology Kyrka i Köpenhamns historiska hjärta.

Under en molnfri himmel på en ljus majeftermiddag, välkomnar religionen Scientologys kyrklige ledare mr David Miscavige samhällsledare och en livlig publik på 2 500 för att fira restaureringen och öppnandet av den nya kyrkan i Köpenhamn, precis vid stadens berömda Nytorv och vid de hundratals år gamla kullerstensgatorna som kantar Nyhavnskanalen.

Mr Miscavige riktade sig till publiken i hjärtat av stadens födelseplats och berättade om den vision danska scientologer haft – och år 2017 förverkligades hoppet i denna gemensamma dröm.

Scientology Kyrkan i Danmarks invigning inleds
INVIGNINGEN INLEDS En medryckande tolkning av H.C. Andersens ”I Danmark er jeg født” anger tonen för en praktfull invigningsceremoni i Köpenhamns kulturella mittpunkt.

”Ni klarade det, ni uppnådde det, ni såg det och ni grep tag i det”, sade han till publiken. ”Och här står nu världens mest idealiskt belägna Scientology kyrka, för att skapa andlig frihet och främja den fria viljans utövande för evigt, för hela Danmark.”

Den glittrande vita, fem våningar höga kyrkans historiska integritet återställdes av ett team av restaureringsarkitekter och hantverkare. Bjarke Christensen, arkitekt för historisk restaurering, hjälpte till att förvandla ”en gammal bank” till en strömlinjeformad och modern anläggning med vad han kallade en ”internationell” och ”mycket skandinavisk” känsla som förhöjer ”andan i vår stad”.

Christensen var en av de många ledande figurerna som välkomnade den nya kyrkan och uttryckte vad den innebär för Köpenhamn och för Danmark – ett hem för initiativ som förbättrar samhället och individuella liv i hela landet, i samband med kyrkans sekulära program för social rättvisa och antidrogverksamhet samt kyrkans humanitära program.

Klaus Mygind, ledamot i Köpenhamns stadsfullmäktige som också talade vid invigningen, berättade om sitt personliga engagemang i humanitära frågor, och att han i en anda av enighet inledde ett samarbete med Ungdomar för mänskliga rättigheter.

”Det var för ungefär åtta år sedan som en grupp entusiastiska unga människor kontaktade mig och bad mig hjälpa dem arrangera en marsch på den internationella dagen för mänskliga rättigheter”, berättar han. ”Dessa studerandes gnista och geist var smittande – hur kunde jag över huvud taget säga nej? Nu, år efter år, går vi tillsammans och vi marscherar tillsammans. Tillsammans har vi inspirerat en ungdomsrörelse som påverkar hela vår stad. Så det är inte längre bara er marsch, det är vår marsch.”

Invigningen av Köpenhamns Scientology Kyrka var bara det senaste firandet av nya Scientology eller kyrkostödda anläggningar i Danmark, i vad som har blivit till en huvudstad för religionen. Scientology Kyrkans historia i Danmark börjar i slutet av 1960-talet när danskar spred böcker av L. Ron Hubbard och bildade Dianetics grupper. Denna våg av popularitet ledde till den första officiella Scientology Kyrkan i Danmark 1968.

Mindre än ett år senare anlöpte jakten Athena Köpenhamns hamn med en personalstyrka från kyrkans internationella nivå, som fått i uppdrag av L. Ron Hubbard att etablera en andra kyrka i Köpenhamn – en Avancerad organisation – vilken skulle kunna erbjuda tjänster på högre nivå för alla scientologer över hela den europeiska kontinenten. Bara några månader senare var den nya organisationen igång, vilket gjorde Köpenhamn till platsen för religionens europeiska huvudkontor.

Scientologys närvaro i staden har vuxit sedan dess och omfattar nu flera utbildnings-, verksamhets- och serviceanläggningar genom vilka kyrkan fullföljer sina religiösa, sociala och humanitära uppdrag i Europa. Det finns för närvarande mer än 700 permanent anställda personalmedlemmar, vilket gör Köpenhamn till platsen för det största kyrkocentret utanför Förenta staterna.

Den Avancerade organisationen restaurerades och öppnades på nytt 2014, och samma år öppnades ett modernt administrativt center – kyrkans Kontinentala sambandskontor (Continental Liaison Office – CLO), vilket mr Miscavige har kallat för ”en hörnsten för Scientology i Europa … och en fast grund från vilken vi kan sprida vår guldålder utåt.”

United
ENADE Ungdomar för mänskliga rättigheters frivilliga går i främsta linjen för Köpenhamns årliga marsch på Internationella människorättsdagen.

Centret är platsen för samordning och expansion i alla sektorer av Scientologys verksamhet över hela kontinenten, vilket påverkar kyrkor, missioner och grupper och de viktiga nätverken för samhällsförbättring som kyrkan stödjer med sina humanitära insatser.

I Köpenhamn ligger New Era Publications, Scientology Kyrkans europeiska förlag som uteslutande publicerar L. Ron Hubbards verk om Dianetics och Scientology. Narconon Europa – det sekulära programmet för drogrehabilitering som grundar sig på L. Ron Hubbards upptäckter – öppnades 2015 vid stranden till sjön Arresø, en timmes bilresa från staden, och där erbjuds nu inte bara rehabilitering utan även ett utbildningscenter för andra Narconon-center över hela kontinenten.

Under trettio år har de drogupplysningsgrupper som kyrkan sponsrar nått ut till landets ungdomar med hundratusentals exemplar av häftet Sanningen om droger. Vägen till lycka-organisationen har lett städprojekt i lokalområden och täckt Köpenhamns gator med den icke-religiösa kodexen som är baserad på sunt förnuft. Den lokala avdelningen av Ungdomar för mänskliga rättigheter har hållit fast vid sitt nationella arv genom att skapa den årliga ”Medvetenhetsmarschen”, vilken nått mer än 200 000 med deras budskap om mänskliga rättigheter.

Det växande antalet anläggningar i Danmark understryker Scientologys fortsatta strävan att bygga en bättre värld. Och mitt i alltihop står nu denna nya kyrka i hjärtat av Köpenhamns gamla stadsdel, och representerar både en hyllning till stadens förflutna och till religionens framtid i Danmark och i Europa.

Stadens hjärta
STADENS HJÄRTA Scientology Kyrkan i Danmarks nya hem i hjärtat av Köpenhamn.
Ett historiskt ögonblick
ETT HISTORISKT ÖGONBLICK Dörrarna öppnades och publiken strömmade in för att få en första glimt av den magnifika nya kyrkan.

Danska röster

Danska ledare för samhället och inom den offentliga sektorn arbetar tillsammans med Scientology Kyrkan för att skapa ett land med fred, tolerans och trygghet för dess medborgare.

Klaus Mygind

Styrka ligger i enighet

”Det var för ungefär åtta år sedan som en grupp entusiastiska unga människor kontaktade mig och bad mig hjälpa dem arrangera en marsch på den internationella dagen för mänskliga rättigheter. Dessa studerandes gnista och geist var smittande – hur kunde jag över huvud taget säga nej? Hundratals danska ungdomar deltog och marscherade från stadens centrum till Nørrebro. Det fanns till och med dansare, sångare och rappare som uppträdde som en del av arrangemanget. Det här var mänskliga rättigheter i livs levande aktion på Köpenhamns gator. Tillsammans har vi inspirerat en ungdomsrörelse som påverkar hela vår stad. Så det är inte längre bara er marsch, det är vår marsch.”

Bjarke Christensen

Extraordinär restaurering

”Ert nyklassicistiska hem vid detta historiska torg har en egen historia att förtälja. Många kända personer har exempelvis bott här: en var medförfattare till Danmarks grundlag, en annan diktade vår nationalsång – för att inte tala om andra poeter och statsmän. Så både detta torg och denna byggnad ger uttryck för vår stads anda. Följaktligen skänker vi nytt liv åt Köpenhamns födelseplats genom invigningen av denna ideala org. När vi ger våra byggnader form, formar våra byggnader därefter oss. Tillsammans har vi skapat en enastående modern byggnad bakom en klassisk dansk fasad.”

”Jag trodde inte att tunga missbrukare kunde rehabiliteras. Men de som hade gjort [Narconon]-programmet existerade verkligen, och deras berättelser var en mirakulös verklighet.”
René Jensen

Ett hus byggt av visdomsstenar

”Som ung man reste jag världen runt under ett år för att hitta kunskap. Det var där jag såg den brokiga bild som mänskligheten utgör. Jag återvände hem med en stark längtan efter nya möjligheter att växa som person. Så när jag stötte på er grundares skrifter, tänkte jag: ’Här börjar en ny resa.’ För det räckte inte längre med att existera, det var dags att upptäcka L. Ron Hubbard och leva. Han skiljer sig från så många andra före honom. Han var både en kunskapssökare och en kunskapsdelare. När han fann en visdomssten, vände och vred han på den och strävade alltid efter att lära sig mer. Så idag firar vi ett visdomens hus, byggt av dessa stenar.”

Thøger Berg Nielsen

Lösningar på Danmarks drogepidemi

”Jag har sett liken efter många bekanta och missbrukare som började med droger och sedan dog. Vårt samhälle har försökt med alla möjliga sorters lösningar, men allt har varit förgäves. Drogrelaterad brottslighet utgjorde därför ett mörkt kapitel i min tjänstgöring. Jag hade stött på en mur och det fanns inget jag kunde göra. Men precis när allt såg helt svart ut, stiftade jag bekantskap med något helt nytt – Narconon. Jag kommer ihåg att jag träffade en far som besökte sin son. Han sade: ’Min pojke har räddats och jag ska presentera dig för honom.’ Hans son hade varit beroende av heroin i tio år, och jag tittade in i hans ögon och hjärta och jag såg liv. Jag trodde inte att tunga missbrukare kunde rehabiliteras, inte förrän jag såg det med egna ögon. Men de som hade gjort programmet existerade verkligen, och deras berättelser var en mirakulös verklighet.”