Toppmöte om mänskliga rättigheter vid Förenta Nationerna 2017
GENOMSLAGSKRAFTPanelmedlemmar och representanter från 64 länder tog upp viktiga aspekter på situationen beträffande mänskliga rättigheter och undervisning av mänskliga rättigheter i den legendariska Trusteeship Council Chamber i Förenta Nationerna, där diskussioner under årens lopp har bidragit till historiska landvinningar för mänskliga rättigheter.

FÖRENTA NATIONERNA

Toppmöte om mänskliga rättigheter

Ungdomar för mänskliga rättigheters toppmöte 2017 Privilegierat tillträde
PRIVILEGIERAT TILLTRÄDE Unga delegater från 42 länder stiger in i FN för det 14:e årliga internationella toppmötet om mänskliga rättigheter.

Vid en tidpunkt då stora delar av världen drabbas av en omfattande flyktingkris, extremistvåld och den farliga ökningen av religiös förföljelse, fortsätter Enade för mänskliga rättigheter aktivt att stärka och försvara grundläggande värderingar om mänskliga rättigheter i sin strävan att hjälpa till att införa internationella normer för social jämlikhet.

Enade för mänskliga rättigheter, som stöds av Scientology Kyrkan, samarbetar med myndigheter och icke-statliga organisationer för att sprida medvetenheten om och införandet av principerna i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948. Förklaringen, som har översatts till över 500 språk och dialekter, säger inte bara att människor överallt har lika rätt till sina mänskliga rättigheter, utan åtskillnad, den säger även att deras rättigheter – till exempelvis utbildning, arbete och rättvisa – har ett inbördes förhållande, som är ömsesidigt beroende av varandra och odelbara.

SANNINGEN AVSLÖJAS
SANNINGEN AVSLÖJAS Francis-Xavier Kojo Sosu, representant för Ungdomar för mänskliga rättigheter Afrika, talar till delegater och beklagar Afrikas kränkningar av mänskliga rättigheter.
ENIGHET I MÅNGFALD
ENIGHET I MÅNGFALD Under toppmötet presenterades ungdomsaktivister, som valdes för sina insatser för att öka medvetenheten om mänskliga rättigheter.

Vid toppmötet om mänskliga rättigheter i New York City delade YHRI-delegater från olika bakgrunder med sig av sina bästa metoder för och erfarenheter av att undervisa om mänskliga rättigheter i sitt område. Förutom gemensamt mentorskap och att dela med sig av sin kunskap med varandra, fick delegaterna träffa tjänstemän på hög nivå från länder såsom Afghanistan, Bangladesh och Kuba, samt Frankrike, Irland och Italien. Tjänstemännen delade sin omfattande kunskap med ungdomarna och gav dem en större internationell plattform.

YHRI:s grundare och ordförande Mary Shuttleworth ledde ceremonierna under toppmötet, vilket inkluderade paneler om det världsomspännande gisslet människohandel, samt ledarskaps- och samhällsaktivism. Marisol Nichols, skådespelare och grundare av Foundation for a Slavery Free World, en antitrafficking ideell organisation, presenterade en film för delegaterna om sitt arbete under täckmantel för att avslöja människohandel.

Före detta president i Costa Rica, Oscar Arias Sánchez, som var 1987 års mottagare av Nobels fredspris för sitt arbete med att få slut på inbördeskrig i Centralamerika, var toppmötets huvudtalare. Shuttleworth överräcker Sánchez YHRI:s utmärkelse för hjältemodiga insatser.