Tidningsledare

Räknar upp milstolparna

Tidskriften Freedom. December 2017

Historien tar tid på sig att registrera de betydelsefulla händelser som inträffar på generationernas tidslinje. Som förutbestämt, eller efter intryck, markerar vi som civilisation de händelser på en kalender som i sig är en återspegling av den vetenskap och teknik som sedan urminnes tider har informerat och spårat mänsklighetens framsteg.

Scientologer världen över betraktade 2017 som en milstolpe för den unga religionens pågående missioner för att skapa en bättre värld för mänskligheten och att främja fredliga och produktiva liv mitt i kaoset.

Som dessa sidor visar – och som de bakomliggande berättelserna belyser – har året marscherat i takt med insatser som illustrerar vad som kan uppnås av ett hängivet verkställande team vars mål återspeglar ihållande engagemang för den teknologi som Scientologys grundare L. Ron Hubbard tog fram.

Invigningar i nya städer under 2017 gick inte bara i linje med Scientologys andliga expansion, utan även de humanitära program som är grunden för själva religionen. Det var uppenbart, men uppgiften att trygga religiösa och personliga friheter för alla scientologer var en påfallande framgång. Även om utmaningar återstår var budskapet år 2017 att Scientologys teknologi fungerar för hela mänskligheten.

Det hängivna arbete som scientologer utfört över hela världen har förändrat idéer och attityder angående mänskliga rättigheter och lycka. Temat för denna förändring har gradvis hjälpt till att föra en problemtyngd värld bort från religiös intolerans och mot frihet, integration, samarbete mellan religioner och moralkodexar för ansvarsfulla liv, vilket visar framsteg i riktning mot en bättre civilisation.

2017 kommer också att ha en särskild plats i kyrkans historia på grund av det arbete som utfördes av frivilligpastorerna som leder detta specialnummer, med deras vitt erkända arbete för att lindra det mänskliga lidande som orsakas av naturkatastrofer.

Milstolparna för 2017, under ledning av mr David Miscavige, styrelseordförande för Religious Technology Center, inkluderade också det fullständiga erkännandet av Scientology i Makedonien, Colombia och Mexiko, när regeringsledare officiellt godkände det som alltid varit sant: att Scientology tjänar både människan och människans ande, i syfte att upplyfta båda två.

– redaktörerna