14 OKTOBER 2017 / DUBLIN PÅ IRLAND

Eviga Irland

Den nya Scientology Kyrkan och dess samhällscenter i South Dublin är avsedd att erbjuda program som Scientology sponsrar och en samlingspunkt för lokala aktiviteter och evenemang i syfte att stärka lokalsamhällen i Dublin och hela Irland.

gcui_freedommag:ireland-eternal-img-auditorim-alt

På en oktoberdag 2017 med hotfullt dåligt väder som ett förebud om landets första orkan på sextio år, skingrades plötsligt molnen och solen tittade fram för att stråla ner på den magnifika glasingången under invigningen av den nya Scientology Kyrkan och samhällscentret i Dublin.

Medan barnen lekte på kullarna strax utanför ingången klipptes invigningsbandet och mer än 1 200 anhängare och lokalbor strömmade in i kyrkan och samhällscentret och fyllde den stora hörsalen för att fira Irlands språk och arv, med traditionell musik och dans, samt lokala samhällsledare som berömde löftet som anläggningen ger lokalsamhället.

”Idag”, sade mr Miscavige, som ledde invigningsceremonin, ”gör vi verklighet av ett löfte om att hedra ett land som vår grundare L. Ron Hubbard högeligen älskade, och ett folk som han beskrev som underbart varmt, även om vädret ibland inte är det. Och om det inte säger allt, tillåt mig då att citera er egen herr Yeats: ’Många gånger lever mannen och dör emellan sina två evigheter … Om detta visste det gamla Irland allt.’”

Gåvorna som denna kunskap utgör, konstaterade mr Miscavige, gavs till världen med en välvilja som speglar den anda av samarbete och samhällstjänst som den nya kyrkan och dess samhällscenter representerar.

Fastigheten är avsedd att erbjuda program som Scientology sponsrar och en samlingspunkt för lokala aktiviteter och evenemang i syfte att stärka lokalsamhällen i Dublin och hela Irland. Mr Miscavige sade: ”Irland kommer att finna att deras mål är anmärkningsvärt närmare, nu när de arbetar tillsammans med denna Scientology Kyrka och dess samhällscenter i Dublin.”

Irländsk tradition
IRLÄNDSK TRADITION Firandet fortsatte otvunget – framburet av den glada melodin som spelades av de irländska instrumenten fiol och flöjt, samt de dundrande dansstegen som utfördes av irländska dansare.

Dublin grundades för nästan 1 200 år sedan som en utpost, en liten irländsk by med hantverkare som levde nära fattigdomens gräns. Under århundradena som följde på det förstördes nästan Dublin mer än en gång, av krig, bränder och hungersnöd. Men varje gång såg man stoltheten bland landets folk när staden återbyggdes om och om igen. Dublin och hennes folk framhärdade – med gott humör, historieberättande och beslutsamhet – en anda som lever vidare än idag.

Den andan var uppenbar i en invigningsceremoni denna rika oktobereftermiddag, precis 12 månader sedan kyrkan invigde sitt Kontor för nationella angelägenheter vid Dublins ikoniska Merrion Square. Under dessa månader har humanitära initiativ i samverkan med Kontoret för nationella angelägenheter nått hundratusentals elever, lärare och vanliga medborgare med kampanjer för förebyggande av drogmissbruk, läs- och skrivkunnighet, medvetenhet om mänskliga rättigheter och ungdomsaktiviteter. Den nya kyrkan och samhällscentret kommer att expandera dessa verksamheter.

Invigningsceremoni
INVIGNINGSCEREMONI Mr Miscaviges närvaro i Irlands huvudstad visade betydelsen av denna dag, då han invigde Dublins nya Scientology Kyrka och samhällscenter.
Invigningsceremoni

Etableringen av en ny kyrka är den senaste utvecklingen i en lång historia för Scientology i Dublin, som daterar sig till när L. Ron Hubbard utvecklade Kursen i personlig effektivitet, ett program utformat för att göra det möjligt för vem som helst att vara mer effektiv i livet. Han utvecklade dessa teknologier år 1956 i ett kontor vid Merrion Square, bara nåra byggnader bort från det historiska hemmet för den irländska författaren, dramatikern och poeten Oscar Wilde.

Nicola Keating, en antidrogaktivist i Tallaght med 20 års erfarenhet på frontlinjen med att bekämpa gisslet drogmissbruk och drogberoende på Dublins gator, berättade för publiken att hon anser att kampanjen Sanningen om droger som kyrkan sponsrar är väsentlig.

”Irland är ett vackert land”, sade hon. ”men tyvärr lider vi av en drogepidemi. Femtiofyra procent av vår befolkning missbrukar narkotika och alkohol, och de som blivit beroende vandrar Dublins gator och rännstenar som bortglömda själar.

Men ert Drogfri värld-program går rakt på sak och talar till alla. Ni räckte ut en hjälpande hand till missbrukare, hemlösa, utsatta ungdomar, invandrarfamiljer och irländare – oavsett var de kommer ifrån. Faktum är att inget mer behöver sägas, när ni redan gett över 500 000 människor i Irland Sanningen om droger.”

Philip Cummings, irländsk författare, poet och språkvetare, talade om kyrkans beslutsamhet att ge Irland L. Ron Hubbards filosofier och insikter – översatta till dess ursprungliga språk – och hur detta redan har visat respekt för landets kultur och historia: ”För det iriska språket i sig, genom ert engagemang för detta projekt och möjlighet för ett helt team av översättare att arbeta med material som faktiskt kommer att läsas, gör ni så mycket, och på praktiska sätt, för att främja och uppmuntra användningen av iriska.

Padraig Pearse, en av våra främsta politiska ledare och poeter, myntade frasen: Tír gan teanga, tír gan anam. ’Ett land utan ett språk är ett land utan själ.’ Så, även om ni kanske inte är medvetna om det, och även om det kanske inte var hela avsikten, har det ni åstadkommit idag – faktiskt och på ett praktiskt sätt – hjälpt till att hålla Irlands själ vid liv.”

Expansionen av religionen Scientology på Irland var ett mål som L. Ron Hubbard länge haft, som till slut förverkligades under ledning av mr Miscavige. Han tog upp detta under invigningen.

”Till det eviga Irland, det transcendentala Irland”, sade han. ”Ni höll litteraturen vid liv i 500 år. Ni byggde Amerika, och kanske till och med upptäckte det. Ni lärde mänskligheten om jämlikhet och hur man lever med värdighet i avsaknad därav. Och ni lärde oss att det inte finns någon vara lika dyrbar som skönhet, vilket ni representerar. Det är därför vi är stolta över att stå vid er sida, då vi inviger den nya Scientology Kyrkan och samhällscentret i Dublin.”

Scientology Kyrkan och samhällscentret i Dublin När bandet väl fallit
NÄR BANDET VÄL FALLIT Folkmassan väller in genom dörrarna och får där en första, inspirerande titt på Dublins nya kyrka och samhällscenter.
Scientology Kyrkan och samhällscentret i Dublin välkomnar alla
Scientology Kyrkan och samhällscentret i Dublins Na Dothra Caifé
ÖPPET FÖR ALLA Scientologer och lokalinvånare samlades i det nya Caifé Na Dothra.

Irländskt välkomnande

Lokala dignitärer hedrar tilldragelsens gemenskap och anda i sitt välkomnande av Scientology till Dublin.

Amina Moustafa Keogh

Upprätthåller Irlands människorättsarv

”Mänskliga rättigheternas historia på denna ö når långt tillbaka i tiden. År 697 e.Kr. godkändes en lag här som skyddade icke stridande i krig. Den hette De oskyldigas lag. Det betraktas av många som den första lagen om mänskliga rättigheter i människans historia. Min historia går emellertid inte lika långt tillbaka. Men jag ser det som min plikt och en ära att upprätthålla Irlands långa människorättsarv. Vilket för mig till idag, för jag ser er som lojala partners för att återigen sätta mänskliga rättigheter i förgrunden för landets samvete! Varje pojke och flicka i vårt undervisningsprogram ’Count Us In’ får ett eget exemplar av häftet om mänskliga rättigheter i kombination med vår workshop mot mobbning. Faktum är att 48 av våra frivilliga använder programmet, från Cork till Limerick, och Galway till Dublin. Med sina utbildarpaket håller de seminarier och föreläsningar och lämnar fröna för mänskliga rättigheter bakom sig vart de än går. Och med nästan 3 000 elever som gjort programmet skapar vi en spirande armé för mänskliga rättigheter. Om varje barn i det här landet hade ett häfte i sin låda som lärde dem deras rättigheter, så skulle vi se och uppleva förändringen. Ni för mänskliga rättigheter till Irlands hem och middagsbord.”

Nicola Keating

En förändringsskapare i denna kamp mot droger

”Irland är ett vackert land, men tyvärr lider vi av en drogepidemi. Femtiofyra procent av vår befolkning missbrukar narkotika och alkohol, och de som blivit beroende vandrar Dublins gator och rännstenar som bortglömda själar. Men jag anser att det finns en förändringsskapare i denna kamp mot droger – och det är Stiftelsen för en drogfri värld! Ert Drogfri värld-program går rakt på sak och talar till alla. Ni räckte ut en hjälpande hand till missbrukare, hemlösa, utsatta ungdomar, invandrarfamiljer och irländare – oavsett var de kommer ifrån. Faktum är att inget mer behöver sägas, när ni redan gett över 500 000 människor i Irland Sanningen om droger. Så för första gången på länge har vi den undervisning vi behöver, och med Scientology Kyrkan har vi ett team för att backa upp det. Och det innebär att liv förändras överallt i South Dublin!”

”Det ni har åstadkommit idag – faktiskt och på ett praktiskt sätt – har hjälpt till att hålla Irlands själ vid liv.”
Philip Cummings

Hjälper till att hålla Irlands själ vid liv

”När jag först hörde att ni tänkte översätta er grundares verk till iriska imponerades jag av omfattningen och noggrannheten i arbetet. Ert översättningsprojekt är mycket viktigt, både för Scientology Kyrkan och för språket självt. Det är ett tydligt tecken på ert engagemang för att lyckas med er Irland-satsning. Det är ett klart budskap från kyrkan: ’Vi förstår den här ön och vi är här för att stanna.’ Och ni är definitivt välkomna! För det iriska språket i sig, genom ert engagemang för detta projekt och möjlighet för ett helt team av översättare att arbeta med material som faktiskt kommer att läsas, gör ni så mycket, och på praktiska sätt, för att främja och uppmuntra användningen av iriska. Padraig Pearse, en av våra främsta politiska ledare och poeter, myntade frasen: Tír gan teanga, tír gan anam. ’Ett land utan ett språk är ett land utan själ.’ Så, även om ni kanske inte är medvetna om det, och även om det kanske inte var hela avsikten, har det ni åstadkommit idag – faktiskt och på ett praktiskt sätt – hjälpt till att hålla Irlands själ vid liv.”