Enade för fred
ENADE FÖR FREDVarje ålder, storlek, form, färg och kön dök upp för att sprida det budskap om moraliska värden och anständighet som återfinns i L. Ron Hubbards enkla och effektiva häfte, vilket har visat att när man lär ut moraliska kodexar hjälper det till att minska brottsligheten.

LOS ANGELES

Mobiliserar L.A.

Under de senaste åren har ”fredsfärderna”, som de nu är kända som, vuxit från dussintals till hundratals motorcyklister och bilförare åt gången, som täcker gängterritorier och över 250 kvadratkilometer, i områden från Compton till Lancaster. Under varje färd förde sådana som Black Stallions, East Side Riders Bike Club och National Lowriders Vägen till lycka och dess konstruktiva budskap till parker, bakgator och gallerior – varhelst det finns människor.

Att se medlemmar av rivaliserande gäng, huvudsakligen Bloods och Crips, som har krigat mot varandra för dominans på dessa gator i flera årtionden men som nu var de främsta deltagarna, fick en Los Angeles-radioröst att yttra: ”Helvetet har frusit till is.” Gängmedlare, familjer till de i korselden för gängvåld, samhällsaktivister och samhällsmedlemmar har alla visat ett växande intresse för fredsfärderna, vilket har åtnjutit stöd från högprofilerade ledare i staden och inom underhållningsindustrin, från will.i.am i Black Eyed Peas och populära radiopratare såsom Big Boy, till Los Angeles polischef Charlie Beck och borgmästaren Eric Garcetti.

Som Nation of Islams minister Tony Muhammad sade om den första färden: ”Det var som att klyva en atom. Det tände en gnista hos alla. Den tände gnistan för en anda av hopp om att vi återigen står vid en avgörande punkt i vår historia och att vi kan göra skillnad i vårt eget område.” Kapten Lee Sands, polischefen för södra trafikenheten, höll hand med deltagare i fredsfärden för att be en bön. 

Innan augustifärden skickades mer än 10 000 exemplar av Vägen till lycka till hushåll i stadsdelen Watts tillsammans med ett brev och flygblad som förkunnade: ”Fredsfärderna kommer till ditt grannskap.”

De mätbara resultaten inspirerar ännu mer samhällsaktivism för Vägen till lycka. I detta fall en 51-procentig minskning av brott under tre på varandra följande veckor omedelbart efter färderna.