Religionsfrihet

Termen ”erkännande” har många definitioner, men i samtliga fall är ordet ”bekräftelse” en viktig komponent. Religiöst erkännande – som inträffade för Scientology Kyrkan i ytterligare tre länder under 2017 – är en bekräftelse av de rättigheter och friheter som är förenade med allas religiösa utövning. För scientologer i dessa länder är bekräftelsen av deras religiösa frihet belöningen för deras vaksamhet.

Religionsfrihet

Religionsfrihet

Mexikos statsvapen
MEXIKO
Colombias statsvapen
COLOMBIA
Makedoniens statsvapen
MAKEDONIEN

Officiellt religiöst erkännande för Scientology Kyrkan antogs som lag av regeringarna i Mexiko, Colombia och Makedonien 2017, vilka var händelser som markerade i varje land en historia av religiöst engagemang för kyrkans andliga värden och dess uppdrag att få till stånd ett bättre samhälle för alla.

Förklaringen i Mexiko gör den 30 oktober 2017 till ett betydelsefullt jubileum inom kyrkan, ett som speglar ett långvarigt engagemang för att förbättra människors liv. Mexikos första Scientology organisationer etablerades år 1975. Nu, med en 35-årig historia av Scientology verksamheter över hela landet, har kyrkans församlingar upplevt en snabb tillväxt.

VIVA SCIENTOLOGY
VIVA SCIENTOLOGY Den 30 oktober 2017 beviljade Mexikos inrikesministerium officiellt fullt religiöst erkännande av Scientology Kyrkan i Mexiko!
Erkännande av Scientology i Mexiko
Erkännande av Scientology i Colombia
Erkännande av Scientology i Makedonien

Scientologer i Mexico City arbetade tillsammans för att etablera och öppna den första ideala Scientology Kyrkan i Mexiko 2010 på Juarez Boulevard i stadens historiska centrala del. Den ligger bredvid Mexikos Palats för de sköna konsterna, landets högsta domstol, den nationella banken och Nationalpalatset.

Invigningen av den ideala Scientology Kyrkan skapade ett nationellt huvudkontor för de många humanitära program som kyrkan sponsrar, vilka nu har nått miljontals människor i Mexiko och fört hjälp till de som vill förändra sitt personliga liv och förbättra sitt samhälle.

Scientologer har arbetat med landets medborgare, polis och lokala regeringstjänstemän och infört effektiva antidrog- och människorättsprogram för att motverka sociala missförhållanden, och kyrkans frivilligpastorer har gett katastrofhjälp överallt i landet. Dessa humanitära initiativ speglar religionens trogna engagemang för både det andliga välbefinnandet och välfärden hos folket i Mexiko.

Som en bekräftelse införde inrikesministern Scientology Kyrkan i Mexikos federala register över kända religioner och tillkännagav att kyrkan är en organisation var syfte endast är att uppnå religiösa mål och att den har helt fastställda skrifter, bruk, ceremonier och en kyrklig struktur.

Scientology Kyrkan i Mexiko
NYA KYRKOR Den nationella Scientology Kyrkan för Mexiko i hjärtat av Mexico City.

Fullt religiöst erkännande år 2017 i Colombia kom samtidigt som landet självt stod inför en anmärkningsvärd förvandling och läkande. Slutet på ett blodigt inbördeskrig år 2016 och framgångar mot narkotikahandel gjorde att landet kunde göra sig av med ryktet det hade om sig att vara ett land med en humanitär kris.

Med etableringen av en ideal kyrka i landets huvudstad Bogotá år 2015 har scientologer arbetat hårt med att skapa ett bättre Colombia för alla kommande generationer. Idag, med ett fredligt Colombia, har turismen ökat och narkotikahandel och kränkningar av mänskliga rättigheter är inte längre vanlig praxis. Våld är på sin lägsta nivå på flera decennier. Av många anledningar är landets förvandling känd som ”det colombianska miraklet”.

Från huvudkontoret som deras ideala kyrka utgör har colombianska scientologer hjälpt till att bana en ny väg genom att ge medborgare de etiska och moraliska värden som finns i Vägen till lycka och det kyrkosponsrade undervisningsprogrammet om mänskliga rättigheter, tillsammans med de andliga tjänster som Scientology erbjuder samhällen där. Den unga religionen har vuxit över hela världen på grund av dess enorma genomslagskraft.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER FÖR ALLA Undervisningsinitiativet för mänskliga rättigheter som kyrkan sponsrar är en gräsrotsrörelse i Latinamerika.

Det fullständiga religiösa erkännandet av Scientology, som beordrades i maj 2017, bekräftade att Scientology Kyrkan i Colombia har samma rättigheter som varje världsreligion, och även att detta ”möjliggör den institutionella och offentliga utvecklingen av enhetens religiösa aktiviteter”, vilket man kunde läsa om i en nyligen publicerad artikel i Brigham Young University Law Review: “Law and Religion in Colombia”. Rapporten nämnde att förklaringen i Colombia ”indikerar att sådana enheter förtjänar särskilt erkännande för deras bidrag till samhällets väl”.

Scientology Kyrkan i Bogotá
NYA KYRKOR Scientology Kyrkan i Bogotá.

Mer än 960 mil bort, i Makedonien, där en Scientology mission först etablerades i den urgamla huvudstaden Skopje år 1998, har det förekommit liknande stridigheter och oroligheter, inbördeskrig, naturkatastrofer, nationens självständighet från Jugoslavien, en kris över flyktingar från kriget i Kosovo samt pågående strider över politiskt ledarskap.

Men ansträngningar och värderingar som uttrycks av scientologer över mänskliga rättigheter och moraliska beslut har hjälpt till att uppmuntra fred och enighet i nationen. I samklang med kyrkans historia inom Makedonien inträffade ett stort steg framåt i april 2017 när regeringen förklarade att kyrkan har samma religiösa status som alla andra makedoniska religioner.