FILIPPINERNA

Mirakel i vardande

Personlig kontakt
PERSONLIG KONTAKT Lokalpolisen sätter Vägen till lycka i verket på gatunivå, där de allvarligaste brotten inleds.

Narkotikalangare har historiskt sett kunnat göra som de velat i den lättillgängliga filippinska övärlden. De kommer och går ostraffat i de små öarnas hamnar, och de har lämnat efter sig massiv förödelse. Det har varit ett olösligt problem. Men inspirerad av det ”colombianska miraklet”, där distributionen av Vägen till lycka hjälpte till att omvandla ett krigshärjat land, startar scientologen Jerry Perez de Tagle sin egen Vägen till lycka-kampanj för att hjälpa till att rädda sitt hemland från droger, våld och korruption.

Polisdistrikt nås av de goda nyheterna
POLISDISTRIKT NÅS AV DE GODA NYHETERNA Hela polisdistrikt informeras om Vägen till lycka innan de går ut på gatorna med det.
Svär eden
SVÄR EDEN Före detta drogmisstänkta omskolas med Vägen till lycka i Filippinerna.

Innan Rodrigo Duterte valdes till president tack vare en aggressiv antidrogplattform var han borgmästare i Davao i 20 år. Det var där Jerry Perez de Tagle lärde känna den framtida presidenten, och förstod sig på hans kampanj för att stoppa illegala droger och andra former av kriminalitet – och det snabbt. Han bevittnade Duterte-regeringens våldsamma angrepp mot missbrukare och langare, vilket tillät polisen och medborgargarden att döda misstänkta utan en rättvis rättegång. Under denna mycket kontroversiella operation har polisen och medborgargarden dödat mer än 5 000 människor i drogrelaterade operationer.

Myndigheterna gick så långt som att skapa en ”bevakningslista” över drogmissbrukare och langare som man kunde rikta in sig på. Enligt den filippinska informationsbyrån anmälde sig över en miljon missbrukare och langare till myndigheterna för att undvika döden efter att de fick veta att de fanns med på listan. De som är med på listan måste genomgå rehabilitering, varmed polisen och lokala regeringstjänstemän uppmuntrar före detta förbrytare att leva produktiva liv genom laglig anställning.

Jerry Perez de Tagle insåg att genom att utbilda poliser i Vägen till lycka och sedan rusta dem med exemplar att dela ut som ett verktyg för upplysning och förebyggande kunde de bli till en förtrupp för reformer. Hans syn bekräftades när tjänstemän stödde rehabilitering över väpnad vedergällning. Kampanjen han satte i rörelse – som nu är på väg att expandera under 2018 – kom till Filippinerna i rätt tid för att hjälpa många, som nu undgått mord-enligt-övervakningslista.