En kyrka är där man hittar det
EN KYRKA ÄR DÄR MAN HITTAR DET Lokala församlingsmedlemmar lyssnar på fader Sichinga när han läser och förklarar Vägen till lycka, vilken man tillskrivit förbättrade metoder för hälsa och moral i Zambia.

ZAMBIA

Förändrade liv

Sprider budskapet
SPRIDER BUDSKAPET Zambiska grupper har delat ut 12 000 Vägen till lycka-häften.

Innan de introducerades i Vägen till lycka i Zambia, ett fattigt afrikanskt land, hade folket tappat viljan att arbeta tillsammans för att uppnå ett gemensamt syfte. De inriktade sig på sin personliga överlevnad och sökte inte efter lösningar på den utbredda fattigdom och hungersnöd som hotade deras överlevnad varje dag. Det är lätt att förstå varför. Den förväntade livslängden i Zambia är bara 62, och en historia av hungersnöd, sjukdomar och brist på utbildning har betytt att uppmärksamhet på moralkodexar har fått vänta.

Polisdistrikt nås av de goda nyheterna
ALLA RELIGIONER Fader Sichinga har utbildat 500 personer som i sin tur grundat 70 Vägen till lycka-grupper i Zambia.
Alla religioner

Men efter att Vägen till lycka introducerades har tusentals zambier och deras familjer börjat leva mera etiska, produktiva och ansvarsfulla liv.

Detta är de skyldiga fader Teddy Sichinga, en anglikansk pastor som använder Vägen till lycka för att förbättra tillvaron för fattiga zambier – en person, en by, en församling i taget. ”Vägen till lycka-materialet är mycket användbart för familjer i mina församlingar”, sade fader Sichinga. ”Det är skrivet på ett enkelt sätt som är lätt att förstå. Jag började använda detta material, för det är mycket värdefullt för vardagen. Det finns ett stort mänskligt behov här och dessa verktyg tar itu med detta behov så att människorna kan lyfta sig själva.”

Att undervisa och hjälpa andra är en andra natur hos fader Sichinga. Innan han bestämde sig för att bli präst hade han utbildat sig till lärare, och han kombinerar sina akademiska och andliga färdigheter när han förmedlar Vägen till lycka till sina församlingar. Ledare inom den anglikanska kyrkan lade märke till hans framgångar varpå de utnämnde honom till stiftets undervisningskaplan. I denna betrodda roll undervisar han andra i Vägen till lyckas levnadsregler och ger andra präster råd om hur de kan ta med dem i sina predikningar. Han ger också vägledning i hur man startar lokala grupper.